Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Ny rapport: ob värt sex miljarder och jämnt fördelat i åldrarna

Ny rapport: ob lika mycket värt som 32 semesterdagar

Ob-ersättningen i detaljhandeln är värd sex miljarder kronor på ett år. Men uppfattningen att ob främst går till studenter och tillfälligt anställda stämmer inte. Ob fördelas jämnt i åldrarna, men de som får minst är åldersgruppen 18-24 år.

Det framgår av Handels nya rapport Myter och sanningar om ob – En studie av ob-tilläggen i detaljhandeln. Syftet med rapporten är att ta reda på hur fördelningen av ob-ersättning och ob-tid i detaljhandeln ser ut. Stämmer det, som ofta framförs, att det är yngre och tillfällig personal som får ut mest ob? Ett annat syfte var att ta reda på vad resultatet skulle bli om man växlar ob-tid mot vanlig lön.

Ob-ersättningen står för ett mycket stort värde för kollektivet handelsanställda, visar rapporten.

– Det kan vara svårt att få grepp om hur mycket sex miljarder kronor är för kollektivet anställda i handeln. Men det motsvarar 32 semesterdagar (per anställd och år). Det är alltså mycket stora värden, och en stor del av handelsanställdas inkomster, säger Stefan Carlén, chefsekonom för Handels och rapportförfattare. 

Men uppfattningen att det främst är yngre och tillfällig personal som får ut mest ob stämmer alltså inte. Ersättningen är relativt jämnt fördelad i åldrarna. Mest får dock anställda i gruppen 45-54 år ut. Minst får anställda i gruppen 18-24 år.

Rapporten har även tagit reda på hur ob ser ut om man tittar på fackmedlemmar och icke-medlemmar. I samtliga åldersgrupper (18-24 år, 25-34 år, 45-54 år och 55-64 år) betalas det ut mer ob till dem som är med i facket än till icke-medlemmar. Ytterligare ett bevis på att det inte är de extraarbetande och tillfälligt anställda som får mest ob, eftersom dessa anställda sällan är medlemmar i facket.

Om man rakt av skulle byta ut ob-ersättning mot vanlig lön skulle dagens värde av ob försvinna väldigt snabbt, visar rapporten. Orsaken är handelns höga personalomsättning. När en erfaren anställd slutar och en ny person kommer in anställs den ofta med lägstalön. Hela den lönedel som bestod av omvandlad ob för den erfarne anställda skulle därmed försvinna när den erfarne slutar.

Ob-tilläggen förhandlades fram inför att affärstidslagen avskaffades 1972 och har sett likadana ut sedan dess. Utöver att ge ersättning för sämre arbetsförhållanden var syftet med ob att motverka öppettider på kväller och helger. Det var fack och arbetsgivare överens om. Men utvecklingen har ju gått mot längre och längre öppettider, både på kvällar, helger och tidiga morgnar.

I årets avtalsrörelse yrkar Handels på en bättre ob som passar dagens förhållanden.

- Nu vill vi modernisera ob-ersättningen. Tiotusentals människor i handeln arbetar på julafton, påskafton och nyårsafton utan extra ersättning innan klockan 12. Dagar som de allra flesta ser som obekväm arbetstid. De som arbetar dessa tider måste självklart få en schyst ersättning, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson. 

Rapporten Myter och sanningar om ob

Kortversion av rapporten Myter och sanningar om ob

Uppdaterad: 26 februari 2020