Bli medlem

Vi tar #låglönefajten!

Under #låglönefajten och #stöttahandels sprider vi vårt budskap om varför vi är beredda att gå i strejk på fredag. Du kan hjälpa till! Dela gärna våra inlägg på sociala medier - eller skriv egna!

Vårt budskap utgår från fem punkter:

  • Vi kräver samma låglönesatsning som anställda i industrin. Låglönesatsningen är en del av det så kallade “märket” för lönebildningen. Självklart ska anställda i handeln få samma löneökningar som anställda i andra branscher.

  • Bättre villkor för de som tjänar minst. Tusentals handelsanställda jobbar ofrivillig deltid eller har korta visstidsanställningar som gör det omöjligt att planera livet och få ekonomin att gå ihop. För att alla ska kunna leva på sin lön måste lägstalönerna höjas.

  • Handels medlemmar har burit upp handeln under hela pandemin. De anställda har stått mitt i smittan, jobbat extra mycket, fått ändrade scheman med kort varsel eller blivit korttidspermitterade med lägre lön för att stötta företagen. Nu kräver vi betalt för den insatsen.

  • När VD:n får höjd lön ska de anställda också få det. På totalen har omsättningen i handeln fortsatt öka också under pandemin och flera företag gör rekordvinster. VD-lönerna har också ökat kraftigt under flera år. 2018 fick till exempel VDn för Jysk en löneökning på 80 procent, möbelbutiken Mios VD en ökning på 42 procent och livsmedelskedjan Willys VD en 25-procentig lönehöjning. Har handeln råd med det finns det också pengar till att höja lönerna för de som tjänar minst.

  • Ökad jämställdhet och rättvisa. Många av de lågavlönade inom handeln är kvinnor med otrygga anställningar. Vi kräver en låglönesatsning också för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden och i samhället.
Publicerad: 10 november 2020