Månadslönen för en butiksanställd varierar med flera tusen

Varannan butiksanställd under 30 är anställd på visstid. Det är en orsak till att inkomsten för butiksanställda i snitt varierar med flera tusen kronor i månaden.

Under de senaste året har andelen tidsbegränsat anställda ökat kraftigt i detaljhandeln, från 28 till 32 procent. Ännu större är alltså andelen när det gäller unga under 30. Hälften av dem är anställda på visstid, visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Det handlar dessutom oftast om osäkra visstider, att kallas in vid behov på deltid, per timme.

Osäkra anställningar påverkar hela livet. Det är svårt att bilda familj, köpa bostad, planera för framtiden, ta fackliga uppdrag, påpeka fel och brister på jobbet. Listan kan göras lång. Att avskaffa allmän visstid och göra heltid till norm är därför prioriterade frågor för Handels.

En färsk medlemsundersökningar visar vad de osäkra anställningarna innebär i praktiken. I snitt varierar inkomsten för en butikssäljare med nära 4.000 kronor i månaden, mellan den månad du tjänar mest och minst. Hur stor variationen i lön är hänger ihop med vilken anställningsform du har: För de anställda som har fast anställning på heltid (en knapp tredjedel) varierar inkomsten med 12 procent. Men för dem som har tidsbegränsad anställning på deltid (en dryg fjärdedel av alla medlemmar) varierar inkomsten med hela 35 procent.

Läs mer om visstider, otrygga anställningar och månadsinkomster:
Fakta om visstider i detaljhandeln 2019
Fakta om månadsinkomster och otrygga anställningar inom handeln

Uppdaterad: 8 november 2019