Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Lön och inflytande viktiga frågor på avtalskonferenser

Lön och inflytande viktiga frågor på avtalskonferenser

Mer inflytande över den egna arbetstiden och tydliga system för när lönen ska höjas. Det är några av de frågor som lyfts under höstens avtalskonferenser.

Först träffades medlemmar på arbetsplatserna för att prata om sina avtal. Sen tog förtroendevalda med sig arbetskamraternas synpunkter och åsikter till avtalskonferenser, för att diskutera vilka förändringar som är viktigast att göra i kollektivavtalen.

Privata butiker och lager och e-handel

Löner, ob, ledighet, arbetstider, trygga jobb, inflytande, pensioner och arbetsmiljö var punkter som togs upp fram när förtroendevalda från butiker diskuterade detaljhandelsavtalet. Det är Handels största kollektivavtal i antal medlemmar och gäller de som arbetar i privata butiker.

En prioriterad fråga i denna grupp var löneutveckling: hur kan man utforma ett bra system för hur lönen utvecklas, till exempel i förhållande till kompetensutveckling.

För de förtroendevalda från lager och e-handel var frågan om inflytande över arbetstiden en av de högst prioriterade frågorna. Det handlade bland annat om hur möjligheten för anställda att påverka sin egen arbetstid kan bli tydligare. Lager- och e-handelsavtalet är Handels näst största avtal sett till antalet medlemmar och gäller anställda på privata lager och e-handel.

Frågor kring ob, pension och semester diskuterades också livligt både bland förtroendevalda som jobbar i butiker och på lager och i e-handel.

Egna avtal för Coop-anställda

De som är anställda på Coop har egna kollektivavtal: ett för ”vanliga” butiker, ett för stormarknader och ett avtal för lagerarbetare och chaufförer. Viktiga frågor för butiksanställda oavsett butiksstorlek var trygga jobb, till exempel frågor kring allmän visstid och hyvling. Förtroendevalda som jobbar på lager tog bland annat upp anställningsformer och bemanning som viktiga frågor.

Frisörer och tjänstemän

Frisörer har ett eget kollektivavtal. Bland dem var det bland annat lönesystem och arbetsmiljö och friskvård som diskuterades.

Tjänstemän som jobbar inom kooperationen eller i arbetarrörelsens organisationer är också medlemmar i Handels. Pensioner, arbetstid och tandvård fanns med bland de frågor som förtroendevalda från dessa områden diskuterade när det gällde att förbättra kollektivavtalen för tjänstemän.

LO-krav och Handels-krav

En del krav som Handels lämnar till arbetsgivarna inför en avtalsförhandling har LO-förbunden bestämt gemensamt (läs mer om det här). I år handlar det till exempel om pensionsavsättning, låglönesatsning och bättre skydd mot sexuella trakasserier. Sedan har varje LO-förbund sina egna specifika krav, som gäller den egna branschen.

Det är Handels förbundsstyrelse som fastställer organisationens krav gentemot de olika arbetsgivarorganisationerna. Först ut är avtalen med Svensk Handel, för anställda i butiker och på lager- och e-handel. Handels och Svensk Handel växlar krav i slutet av januari 2020. Då startar förhandlingar som pågår till dess att nya avtal har slutits. De gamla går ut den 1 april, men fortsätter att gälla till dess att nya avtal finns.

Uppdaterad: 25 oktober 2019