Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > LO varslar om stridsåtgärder för bemanningsanställda

LO varslar om stridsåtgärder för bemanningsanställda

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för bemanningsanställda har strandat. Arbetsgivarna vill att bemanningsanställda ska få betydligt lägre lön och pension jämfört med kundföretagens anställda. Därför varslar LO om stridsåtgärder.

- Det ska inte vara billigare att ta in bemanningsanställda än att ha ordinarie personal. De bemanningsanställda ska inte heller ha sämre villkor. Detta vill inte Kompetensföretagen gå med på, säger Kent Ackholt som är samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet.

Om inte parterna kommer överens om ett nytt avtal så kommer den första stridsåtgärden att börja gälla klockan 06.00 den 18 december. Då blir det blockad mot att nyanställa, jobba övertid och mertid. Blockaden gäller alla företag i Almegas Kompetensföretagen, cirka 700 företag.

Nästa stridsåtgärd börjar gälla den 7 januari kl 06.00, om parterna inte har kommit överens om ett nytt kollektivavtal före dess. Då tas ungefär 1000 personer ut i strejk, bland dem 250 inhyrda på Icas lager i Helsingborg.

Bemanningsanställda tillhör olika fackföbund

LO-förbunden, däribland Handel, har ett gemensamt kollektivavtal för bemanningsanställda, det vill säga anställda som jobbar som inhyrda på kundföretag. Avtalet heter Bemanningsavtalet och det är arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen i Almega, som är LO:s motpart. Vilket fackförbund de anställda ska tillhöra beror på vilket förbund som har avtalsrätten inom bemanningsföretagets verksamhetsområde.

Bemanningsanställda som är medlemmar i Handels jobbar till exempel som inhyrda på stora lagerarbetsplatser. Andra bemanningsanställda kan exempelvis jobba som inhyrda på industriarbetsplatser och vara medlemmar i IF Metall.

Uppdaterad: 9 december 2020