Kunniga medlemmar är mer nöjda

 Ju mer en medlem vet om sitt kollektivavtal, desto nöjdare. 77 procent är nöjda med avtalet av dem som känner till dess innehåll väl. Det visar en medlemsundersökning inför avtalsrörelsen. 

Inför avtalsrörelsen 2020 har Handels genom undersökningsföretaget Novus ställt frågor om kollektivavtalen till ett urval av medlemmarna.

En fråga gällde kunskap om innehållet i avtalen och svaren på detta har samkörts med svaren på frågan hur nöjd medlemmen är med avtalet. Bland samtliga som svarat är 60 procent nöjda med sitt avtal. Den siffran är alltså 77 procent bland dem som har god kunskap om vad det egna avtalet innehåller. 

Undersökningen tar också upp frågor om vad i avtalen som är viktigast för medlemmarna. Så här ser topp tre-listan ut:
Butiksanställda: högre lön, mer semester och hyvling.

Anställda på lager och e-handel: högre lön, kortare arbetsdagar och mer semester.

Frisörer: högre provisionslön, högre garantilön, mer semester.

Tjänstemän: högre lön, högre pensionsavsättning, mer semester.

Resultatet av undersökningen är en del av det som diskuteras på avtalskonferenserna som pågår landet runt just nu. Omkring 1.000 förtroendevalda deltar i dessa. 

Läs mer i Stefan Carléns blogg. 

Uppdaterad: 1 oktober 2019