Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Krav på högre lön och pension för tjänstemän

Handels kräver högre lön och pension för tjänstemän på bland annat Coop

Högre lön, större avsättning till pension och ob-ersättning där det inte redan finns. Det yrkar Handels för tjänstemän inom bland annat Coop, Fonus, KF, Akademibokhandeln, Konstfrämjandet och på kursgårdar inför förhandlingarna med motparten KFO.

Handels vill att löneutrymmet för tjänstemännen ska vara tre procent, med en individgaranti som gör att en heltidsanställd garanteras en lönehöjning med 550 kronor per månad. Handels vill också att ob-ersättning ska införas där det inte redan finns i avtalet.

Bland yrkandena finns även de gemensamma frågorna i LO-samordningen: stärkt skydd mot sexuella trakasserier, att arbetsgivaren tar ett tydligare ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering samt att avsättningen till pension ska synas på lönebeskedet.

Arbetsgivarorganisationen KFO vill ha in skrivningar om turordning vid driftinskränkning och återanställning i kollektivavtalet samt göra förändringar i paragrafen om arbetstid.

Förhandlingarna inleds i början av december och ett nytt avtal beräknas vara klart i mitten av månaden.

Publicerad: 17 november 2020