Bli medlem

Högre lön och trygga jobb krav för anställda på Coop

825 kronor i månaden, utökad ob-ersättning, trygga jobb och mer inflytande. Det är några av de yrkanden Handels lämnat till arbetsgivarföreningen KFO i dag för Coop-anställda.

Parterna har växlat krav inför förhandlingarna om nya kollektivavtal för anställda på Coop:s butiker, stormarknader och lager.

Handels vill att:

  • Lönerna höjs med 825 kronor mer per månad och heltidsanställd, inklusive avtalens minimilöner
  • Ob-ersättningen i butiker utökas och anpassas efter dagens förändrade arbetstider
  • Det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar och deltidsanställningar
  • Anställda får mer ledig tid, bättre löneutveckling och mer inflytande över arbetstiden

LO-gemensamma krav som Handels driver:

  • Ett stärkt skydd mot sexuella trakasserier
  • Arbetsgivaren ska ta ett tydligare ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering
  • Det ska synas på lönespecifikationen att arbetsgivaren satt av pengar till pensionen

Yrkandena liknar de som redan har växlats för anställda på privata butiker, lager och e-handel, där förhandlingar pågår med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Frågan om trygga jobb, bland annat missbruket av allmän visstid, hyvling av arbetstid och rätten till heltid, kommer att tas upp i förhandlingarna med KFO, eftersom organisationen inte är med i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK. I förhandlingarna med Svensk Handel har frågorna om allmän visstid, hyvling och rätt till heltid lagts åt sidan i väntan på resultatet från dessa förhandlingar.

Förhandlingarna med KFO kommer att påbörjas i april och de nya avtalen beräknas vara på plats i maj.

Uppdaterad: 11 mars 2020