Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Höjda löner prio när förhandlingarna fortsätter efter corona-avbrottet

Höjda löner prio när förhandlingarna fortsätter efter corona-avbrottet

Handels ordförande Linda Palmetzhofer berättar om utgångspunkten inför avtalsförhandlingarna. De tas nu upp igen efter sex månaders avbrott på grund av coronapandemin.

Nu har förhandlingarna med arbetsgivaren Svensk Handel om avtalen för anställda i privata butiker, lager och e-handel startat igen. De prioriterade frågorna är desamma som innan coronapandemin slog till i våras och förhandlingarna pausades.

Hela handeln har påverkats av coronapandemin, men på olika sätt. Vissa företag har gått mycket bra och där har anställda fått jobba mycket. Andra företag har det gått sämre för, där har staten bidragit med medel för korttidspermitteringar och anställda har gått ner i lön. En del företag och anställda har drabbats mycket hårt, exempelvis butiker intill den stängda norska gränsen.

- Men oavsett vilket så har alla våra medlemmar bidragit till att företagen tar sig igenom krisen, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Det är ingen lätt avtalsrörelse, men Handels krav, som lämnades till arbetsgivarna i början av året, ligger fast. Viktigast är förstås frågan om löneökningar.

- Vår utgångspunkt är att lönehöjningarna ska gälla från 1 april i år, konstaterar Linda Palmetzhofer.

Handels har analyserat statistik som visar att den svenska handeln som helhet har klarat sig jämförelsevis bra, trots coronapandemin. För vissa delbranscher har vinsterna till och med varit högre än tidigare. Läs mer om det här. 

Arbetsgivarsidan hävdar att det inte går att höja lönerna på grund av krisen. Men vi anser tvärtom att löneökningar är viktigt för att ekonomin ska hämta sig efter krisen! De behövs för att hålla uppe efterfrågan på det företagen – inte minst inom handeln – säljer.

I filmen ovan berättar Linda Palmetzhofer om förutsättningarna inför avtalsförhandlingarna.

Läs även om hur de strandade förhandlingarna om trygghet och omställlning mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv påverkar Handels avtalsförhandlingar.

Uppdaterad: 6 oktober 2020