Bli medlem

Handels varslar om strejk från 13 november

Handels varslar om strejk från den 13 november om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal för anställda i privata butiker, lager och e-handel före dess. Strejken omfattar drygt 5.000 anställda på privata butiker och lager runt om i landet.

Orsaken till strejkvarslet är att motparten, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, inte vill gå Handels till mötes i det som är viktigast för anställda i handeln: att höja alla löner i nivå med andra branscher, även de allra lägsta lönerna.

- Att arbetsgivarna vägrar följa märket och ge de handelsanställda samma löneökningar som andra grupper på arbetsmarknaden är rent ut sagt för jäkligt. Varför ska kvinnorna i handeln behandlas annorlunda än männen i industrin? säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

- Många anställda sliter med otrygga anställningar, har sällan heltid och kan planera sina liv eller försörja sin familj. De har ställt upp mangrant under pandemin och gjort allt för sina arbetsgivare. Att de inte skulle kunna få samma löneökningar som andra grupper på arbetsmarknaden är helt otänkbart.

I helgen slöt fack och arbetsgivare i industrin ett avtal om nya löner och villkor för sina anställda, som ska ange nivån för övriga avtal på arbetsmarknaden, till exempel för handelns anställda. Uppgörelsen innehåller en låglönesatsning, vilket är en del i kraven från de förbund som samordnat sig i LO, däribland Handels. En låglönesatsning har särskilt stor betydelse för anställda i branscher med många kvinnor och lågavlönade – som handelns.

Arbetsgivarna hänvisar bland annat till coronapandemin när de avvisar lönekraven. Men pandemin har drabbat alla branscher, handeln såväl som industrin.

- Företagen har sagt att de behöver permitteringar under krisen. Det har både de anställda och staten ställt upp med. När det nu är dags att ge betalt för slitet försöker arbetsivarna slinka undan och tvingar fram strejkvarsel. Det är ett totalt oansvarigt beteende, säger Linda Palmetzhofer.

Handels varsel om strejk kommer dock inte att slå mot företag som drabbats av pandemin, tvärtom.

- De företag som vi tar ut i strejk har gjort stora vinster under pandemin. Det i sig är ett bevis på det absurda i att inte ge våra medlemmar de löneökningar de förtjänar, när ägarna själva i flera fall tagit ut miljoner i vinster.

Avtalen om löner och villkor för anställda i butiker, lager och e-handel löpte ut den 31 mars i år. Fack och arbetsgivare började förhandla om nytt avtal i god tid före dess. Men när coronapandemin slog till pausades förhandlingarna till början av oktober och det gamla avtalet förlängdes till den 31 oktober. Ett nytt avtal ska alltså gälla från och med den 1 november.

Läs mer:

Intervju med Linda Palmetzhofer i Handelsnytt

Debattartikel i tidningen Arbetet

Uppdaterad: 4 november 2020