Få anställda får högre lön med ökad kompetens

Skrivningarna i kollektivavtalen om att lönen ska kunna höjas med ökad erfarenhet och kompetens följs inte. Nio av tio butiksanställda får inte högre lön när de lär sig nya arbetsmoment.

Det visar Handels medlemsundersökning, som utförts på uppdrag av undersökningsföretaget Novus Opinion. Drygt 2.000 medlemmar svarade på undersökningen.

I kollektivavtalen för butiksanställda och lager och e-handelsanställda finns skrivningar om att ökad erfarenhet och kompetens ska kunna ge löneutveckling. Det är alltså ökningar utöver de lägsta löneökningar som regleras i kollektivavtalet.  

Men när Handels frågat om detta i en medlemsundersökning, visar det sig att extremt få arbetsgivare följer denna skrivning. 90 procent av de butiksanställda och 86 procent av lagerarbetarna svarar nej på frågan ”Om du lär dig ett nytt arbetsmoment, påverkar det din lön och dina arbetsvillkor?”. Endast ett fåtal svarar Ja eller I viss mån.

Faktum är att få anställda tycker att det går att påverka lönen över huvud taget. På frågan Upplever du att du kan påverka din lön i din nuvarande tjänst? Svarar 79 respektive 78 procent nej.

De flesta som anser att de kan påverka menar att det är genom att facket förhandlar.

Läs mer om undersökningen.

Publicerad: 14 januari 2020