"De förtroendevalda är våra öron mot marken"Förhandlingarna har satt igång, nu går parterna igenom och förklarar sina yrkanden, känner varandra på pulsen. Nu börjar även de förtroendevalda, vars uppgift är att ”vara ett öra mot marken” i avtalsförhandlingarna sina jobb.

Förhandlingsdelegationer kallas de grupper av utvalda förtroendevalda vars uppgift det är att fungera som bollplank till förhandlarna för sina respektive branscher. De kallas in för att träffa de som leder förhandlingarna med jämna mellanrum. Denna vecka var första gången i förhandlingarna för avtalen med Svensk Handel om butik och lager och e-handel.

- De har ett oerhört viktigt jobb, berättar Linda Palmetzhofer, Handels förste vice ordförande.

- Förhandlingsdelegationerna ska vara ett öra mot marken, lyssna på vad medlemmarna tycker, beskriva vilka effekter olika förslag skulle kunna få på deras arbetsplatser. Och så ska de ställa kritiska frågor till oss som förhandlar.

Jenny-Ann Boström Myrberg jobbar på H&M och sitter i förhandlingsdelegationen för butiksavtalet med Svensk Handel, som förhandlas just nu:

- De är framför allt två stora frågor bland de medlemmar jag träffar. Hur man kan kombinera arbete och fritid med de konstiga tider vi jobbar. Och så att man får betalt för arbetet utifrån det. Lönen och ob till exempel är jätteviktiga frågor, berättar hon.

Publicerad: 20 februari 2020