De står bakom Handels förhandlare

Den 5 februari startar förhandlingarna om nya kollektivavtal för butiker, lager och e-handel. En grupp förtroendevalda kommer att vara rådgivare till Handels förhandlare och ge sin syn på de förslag till nya avtal som kommer fram.

- Det är ju vi som arbetar som är experter på våra arbetsplatser, som vet vad som funkar eller inte funkar, säger David Viljefrid, klubbordförande på Bergendahls lager i Hässleholm, som sitter med i delegationen för lager- och e-handelsavtalet.

Både han och Pernilla Sandberg, klubbordförande på City Gross i Växjö och delegat på detaljhandelssidan, är med i avtalsdelegationerna för första gången. I mitten av januari deltog de i en gemensam träff inför förhandlingsstarten.

- Nu har vi fått mer insikt och vet vad det är vi ska göra mer konkret, säger Pernilla Sandberg. 

- Jag är taggad. Snart drar det igång på riktigt! Nu väntar vi på att det ska börja hända saker när kraven växlas, säger David Viljefrid.

Den 31 januari överlämnar Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel sina krav. De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars och då ska nya avtal vara på plats.

Under förhandlingarnas gång kommer avtalsdelegationerna att få löpande information om vad som händer. I ett senare skede, när avtalen snart löper ut, kommer de att finnas på plats som rådgivare.

- Det här är ju helt nytt för oss, så det ska bli kul att se hur förhandlingarna går till. Det känns spännande att vi i delegationerna får vara delaktiga, att vi blir rådfrågade och får tycka till, säger Pernilla Sandberg.

Medlemmarna på deras arbetsplatser känner till att de sitter i delegationerna. David Viljefrid har fått en del frågor om vilka krav Handels kommer att ställa. På Pernilla Sandbergs arbetsplats har intresset från medlemmarna inte varit lika stort.

Båda känner en viss nervositet inför sitt uppdrag.

- Det finns ju risk att det blir en stor fajt i någon fråga, att det är svårt att hitta bra lösningar. Det finns alltid en risk att det blir strejk. I slutändan vill vi få till ett så bra avtal som möjligt, där alla arbetstagare ska vara nöjda, säger David Viljefrid.

- Man vill komma hem till medlemmarna och känna att man har gjort ett bra jobb, säger Pernilla Sandberg.

Publicerad: 20 januari 2020