"Bra krav för Handels medlemmar i LO-samordningen"

Susanna Gideonsson, Handels, Karl-Petter Thorwaldsson, LO och Marie Nilsson, IF Metall presenterar LO-samordningen för avtalsrörelsen 2020 på en presskonferens den 23 oktober.

Större satsning än tidigare på lågavlönade, pensionsinbetalning direkt du börjar jobba och starkare skydd mot sexuella trakasserier. Det är krav som LO:s representantskap rekommenderar tolv förbund att driva gemensamt under avtalsrörelsen 2020.

- Det vi föreslår idag kommer att utjämna skillnader för våra medlemmar. Jag är glad att vi står här tolv förbund och har kommit överens om ett brett grepp med en hel del som är riktigt bra för oss, sa Handels ordförande Susanna Gideonsson på presskonferensen efter LO:s representantskap, där beslutet fattades om samordningen.

Representantskapet rekommenderar förbunden att anta förslaget till samordning, nu ska varje förbund fatta det formella beslutet. 

Samordningen innebär att de tolv förbunden är beredda att stötta varandra i avtalsrörelsen i de frågor man är överens om att driva. Om ett förbund måste gå ut i konflikt för en sådan fråga är övriga förbund alltså beredda att hjälpa till och stötta med sympatiåtgärder.

Tre frågor lyftes särskilt när samordningen presenterades den 23 oktober.

Höjda pensioner

Det viktigaste kravet i den frågan är att arbetsgivare ska börja betala in till pensionen direkt, utan åldersgräns. Idag börjar inbetalningarna till avtalspensionen (som kompletterar den allmänna pensionen från försäkringskassan) först vid 25 års ålder. För många av LO:s medlemmar betyder det att de första arbetade åren efter gymnasiet går förlorade när det gäller pensionsinbetalning. Handels utredning om pensioner visar till exempel att det är mycket viktigt för medlemmarnas framtida pension att inbetalningen till tjänstepensionen börjar så tidigt som möjligt. Ett annat krav i LO-samordningen är att pensionsinbetalningarna ska fortsätta ända till dess att pensionen träder in, även när pensionsåldern höjs.

Låglönesatsning

Lönerna ska höjas mest för dem som tjänar minst. Det är ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan kvinnor och män och gynnar förbund som Handels, Hotell- och restaurangfacket, Fastighets och även IF Metall, som faktiskt är LO:s tredje största kvinnoförbund.

Kravet i låglönesatsningen är att alla som tjänar under 26.100 kronor (uppräknat till heltid) ska få lika mycket i lönehöjning som den som tjänar 26.100. Den procentuella lönehöjning som den får som tjänar 26.100 kronor ska även de som tjänar mindre få. Eftersom majoriteten av anställda i detaljhandeln har en inkomst under 26.1000 kronor i månaden, gynnar detta "knä" Handels medlemmar.

Sexuella trakasserier

De tolv LO-förbunden vill att arbetsgivare ska ha ett mycket större ansvar än idag för att skydda anställda mot sexuella trakasserier.

-  Detta är också en väldigt viktig fråga för våra medlemmar. Den berör många unga kvinnor som jobbar i vår bransch, konstaterade Susanna Gideonsson.

Övriga krav från förbunden i LO-samordningen är

Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsgivaren ska vara skyldig att se till att den anställde kan komma tillbaka till sitt arbete. Hur detta ska gå till i detalj är upp till varje förbund att avgöra.

Avtalspension på lönespecifikationen

Avsättningen till avtalspension, inklusive eventuella kompletterande premier, ska alltid redovisas på lönespecifikationerna. Då måste arbetsgivarna redovisa och kan inte glömma bort att betala in.

De tolv LO-förbund som står bakom samordningen av kraven inför avtalsrörelsen 2020 är IF Metall, Handelsanställdas förbund, Seko, Byggnads, Transport, Hotell- och restaurangfacket, Fastighets, Elektrikerförbundet, GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch, Livs, Musikerförbundet och Målarna. 

Kommunal och Pappers har valt att inte gå med i samordningen.

Nästa steg för LO-samordningen är att sätta siffror på lönekraven, vilket sker den 6 december. Varje förbund håller egna avtalsförhandlingar mot sina motparter. För Handels del börjar förhandlingarna för anställda i butiker på lager och i e-handel med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Parterna byter avtalskrav i slutet av januari nästa år. 

Uppdaterad: 23 oktober 2019