Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Bemanningsplanering för skiftarbete i nya lager- och e-handelsavtalet

Bemanningsplanering för skiftarbete i nya lager- och e-handelsavtalet

Totalt 1.354 kronor för hela avtalsperioden. Störst lönehöjning för dem som tjänar minst. Klart  hur bemanningsplanering ska gå till för dem som jobbar skift. Dessutom en regel som gäller hur många helger i rad de som jobbar skift måste få.

Det är några av nyheterna i kollektivavtalet för anställda på lager och i e-handel.

Avtalet för lager och e-handelsanställda började gälla så sent som 2019. Därför var behovet att förändra i det inte så stort inför denna avtalsrörelse. I det nya avtalet har dock paragraferna för arbetstider och skiftarbete slagits ihop. Det innebär att bestämmelserna om bemanningsplanering och önskemål om arbetstid gäller även för dem som jobbar skift, vilket är en förbättring. Dessutom finns nu en bestämmelse om hur många sammanhängande lördagar och söndagar skiftarbetande ska ha, nämligen minst 16 i rad.

I bemanningsplaneringen måste arbetsgivaren även ange varför om arbetstiden ska förläggas före kl 06.00 och efter kl 18.00 måndag till fredag.

Arbetsgivarens beräkningsperiod blir 26 veckor.

De nya avtalen gäller från den 1 november fram till den 31 mars 2023, men sista året kan sägas upp.

Lönehöjningar

Avtalen ger löneökningar för heltidsanställda på totalt 1 354 kronor fördelat på 29 månader. Lönerna höjs med 774 kronor i månaden från 1 november och 580 kronor i månaden från 1 april 2022. Lägstalönerna och övriga löner som ligger under 26.100 kronor höjs mest i procent.

  • En anställd med en heltidslön på 25 000 kronor/månad får tack vare låglönesatsningen 0,5 procent högre löneökning än vad de skulle ha fått utan låglönesatsningen.
  • Lägstalönerna i avtalen höjs. För en vuxen person utan branschvana innebär det en ökning av lönen på 5,5 procent.
  • En person som idag är anställd på en lägstalön utan branschvana, dvs 21 814 kr/mån, kan få ut 1,2 % högre löneökning genom låglönesatsningen.

Gemensamt med avtalet för butiksanställda

Utöver löneuppgörelsen är några punkter gemensamma i avtalen för lager och e-handel, respektive butik:

Åldern för att tjäna in avtalspension sänks

I våras kom Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att sänka åldern för när tjänstepensionen börjar tjänas in. Denna överenskommelse gäller nu även för de anställda på privata butiker, lager och e-handel.

Åldern för intjänande av ålderspension ändras

- från och med den 1 januari 2021 till 24 år,
- från och med den 1 januari 2022 till 23 år,
- från och med den 1 januari 2023 till 22 år.

Avsättningen ska redovisas på lönespecifikationerna.

Parterna ska inrätta en arbetsgrupp för arbetsmiljö.

Syftet är att öka kunskaperna i branschen om vikten av att förebygga ohälsa, inklusive friskvårdsfrågor, samt hantera ohälsa som redan uppkommit. Arbetsgruppen ska även arbeta med och följa den statliga utredningen om sexuella trakasserier från kunder.

Det ska hållas en partsgemensam arbetsmiljökonferens.

Konferensen ska hållas årligen (digitalt eller fysiskt) och syftet är att främja lokal samverkan inom arbetsmiljöområdet, att sätta fokus på specifika områden, öka kunskaperna om arbetsmiljöregler och öka kunskaperna om var det finns information och stöd för det lokala arbetet. År 2021 ska arbetsmiljökonferensen handla om sexuella trakasserier.

Läs mer:

Avtal klart lager och e-handel

Uppdaterad: 13 november 2020