Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Sämre löner och otryggare jobb med Svensk Handels krav

Sämre löner och otryggare jobb med Svensk Handels kravFrysta ingångslöner, krav som innebär ännu kortare deltider, ytterligare en anställningsform på visstid. Kraven från arbetsgivarna inför förhandlingarna om kollektivavtal för butik och lager och e-handel är ovanligt skarpa och långtgående.

- Vi är bestörta, att de inte ser hur deras förslag skulle försämra villkoren för de anställda. Å ena sidan säger de att de vill ha mer kompetent personal, å andra sidan lägger de förslag som kraftigt motverkar det, kommenterar Handels ordförande Susanna Gideonsson kraven från Svensk Handel inför förhandlingarna.

De krav som Svensk Handel lämnat till Handelsanställdas förbund innebär försämringar på en rad viktiga områden, som Handels ser det.

Ett krav som brukar komma från arbetsgivarna gäller frysta minimilöner. Det finns med även nu. Men dessutom har Svensk Handel andra krav som kraftigt skulle påverka lönen och i praktiken sänka den. Det handlar bland annat om att det ska bli svårare att tjäna in branschvana, att man måste jobba många fler timmar för att kunna tillgodoräkna sig det. Samtidigt finns krav som försvårar för deltidsanställda att gå upp i tid och som innebär att deltidsanställningar kan bli ännu kortare.

När det gäller ob så vill arbetsgivarna omvandla den till vanlig lön. Det kommer många att förlora väldigt mycket på, framför allt de som jobbar deltid.

- Sen har arbetsgivarna ett förslag som jag ser som direkt provocerande. De vill bestämma över löneutrymmet i de lokala förhandlingarna. Om man inte  kommer överens skulle det vara arbetsgivaren som fördelar löneutrymmet, berättar Susanna Gideonsson.

Idag fördelas lönepotten lika för alla om fack och arbetsgivare inte kan komma överens.

- Vi pratar ju om att vi ska stärka branschen, men vi har helt olika syn på hur vi utvecklar branschen. Arbetsgivarna tycker helt enkelt att de anställda ska betala kostnaden för strukturomvandlingen.

Strukturomvandlingen i branschen handlar om hur handeln förändras till exempel från fysiska butiker till en allt större del e-handel.

- De krav vi fick i fredags går tydligt ut på att de anställda ska ha sämre löner och sämre arbetsvillkor, konstaterar Susanna Gideonsson.

På onsdag den 5/2 träffas fack och arbetsgivare för första gången sedan de växlat krav.

- Då utvecklar och förklarar vi för varandra vad vi menar med de olika kraven, vilka effekter det har. Och så bestämmer hur vi ska gå vidare, berättar Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande i Handels. 

Uppdaterad: 3 februari 2020