Avtalsrörelsen 2020

Jenny-Ann är ett "öra mot marken" i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för butiksanställda.

Du är värd högre lön, bättre ob-ersättning och bättre villkor på jobbet! Det är vår utgångspunkt  inför förhandlingarna om nya kollektivavtal för privata butiker, lager och e-handel, som inleder  årets avtalsrörelse.

Vi vill att:

  • Lönen höjs med 825 kronor per månad och heltidsanställd
  • Ob-ersättningen utökas och anpassas efter dagens förändrade arbetstider
  • Du får mer ledig tid, bättre löneutveckling och mer inflytande över arbetstiden

Arbetsgivarna å sin sida vill öka företagens makt över löner och arbetstider, frysa lönerna och sänka ob och andra ersättningar. Dessutom vill de införa fler otrygga anställningsformer.

Nu börjar förhandlingarna! Målet är att vi ska vara överens med arbetsgivarna om nya kollektivavtal den 1 april.

Läs mer om Handels prioriterade frågor.
Läs mer om arbetsgivarnas krav. 

Uppdaterad: 4 november 2019