Bli medlem


Rån, hot och våld


Annette blev rånad på jobbet. I Arbetsmiljöverkets film berättar hon om sin upplevelse och vad rånet fick för följder.

Hot och våld i arbetslivet är ett av handelns största arbetsmiljöproblem. De senaste tjugo åren har antalet butiksrån mer än fördubblats.

Anmäl skada eller tillbud

Till Arbetsmiljöverkets e-tjänster där du kan anmäla skada eller tillbud, du hittar också blanketter, sökbara register samt publikationer.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska se till att:

  • En handlingsplan finns för hur man tar hand om brottsoffer.
  • De anställda får nödvändig säkerhetsutbildning.
  • Det finns säkerhetsrutiner.
  • Arbetet kan genomföras så att risk för våld eller hot förebyggs.
  • Ensamarbete inte förekommer vid påtaglig risk för våld eller hot om våld.
  • Larmutrustning finns där så krävs.
  • Minderåriga inte ska arbeta ensamma där psykisk påfrestning eller påtaglig risk för kroppsskada finns.

Arbetsgivare ska också dokumentera och utreda händelser där våld eller hot om våld förekommer. Läs om arbetsgivarens ansvar hos Arbetsmiljöverket.

Om din arbetsplats drabbas

I de butiker som har kollektivavtal gäller i regel Handels detaljhandelsavtal. Enligt avtalet är arbetsgivaren skyldig att se till att den/de som drabbas av rån, rånförsök, hot eller överfall ska få vård och behandling omedelbart.

Om du eller dina kollegor drabbats av rån eller rånförsök ska ni kontakta den lokala Handelsavdelningen för att få hjälp. En ombudsman kommer då ut till butiken, pratar med medlemmar och drabbade butiksanställda. Vi diskuterar butikens säkerhetsnivå med ledningen, kontrollerar vilken krishantering som erbjuds personalen samt bockar av en rånchecklista. Vi kan hjälpa till med en riskbedömning av säkerhetsnivån och arbetsmiljöarbetet i butiken för att förhindra att rån inträffar igen.

Ladda ner foldern Skydd mot rån i handeln ett 13-punktsprogrammet för säkerhetscertifiering.

I foldern hittar du förebyggande åtgärder och tips och råd vid rån. Du kan även fylla i butikens egna rutiner vid rån, hot eller våld.

Webbutbildningen Säker i butik bygger på 13-punktsprogrammet. Den tar cirka två timmar att genomföra.

Brottsoffermyndigheten

Hos Brottsoffermyndigheten finns fler tips, råd, stöd samt fakta till dig som råkat ut för brott.

Uppdaterad: 1 februari 2022