Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Arbetsmiljö > Psykisk och social arbetsmiljö

Psykisk och social arbetsmiljö

Din psykiska arbetsmiljö är minst lika viktig som den fysiska. Trakasserier eller diskriminering ska inte förekomma på jobbet! Det framgår av Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen.

En arbetsgivare får inte behandla någon sämre på grund av hens

  • Kön.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck.
  • Etnisk tillhörighet.
  • Religion eller annan trosuppfattning.
  • Funktionshinder.
  • Sexuell läggning.
  • Ålder.

Det klassas som diskriminering. Eftersom arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det också denne som ska förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning. Det spelar ingen roll om eventuella trakasserier sker arbetskamrater emellan eller om de kommer från kunder.

Om du eller någon annan behandlas illa på jobbet, gör något! Kontakta skyddsombudet eller din Handelsavdelning. Tänk på att arbetsgivaren har ansvar att lösa problemet. Behöver du hjälp att reda ut hur du ska gå vidare, kontakta den fackliga rådgivningen på Handels Direkt, telefon 0771 666 444.

#metoo-kampanjen 

#metoo-kampanjen blev en dörröppnare för kvinnor att våga vittna om sexuella trakasserier. När kvinnor vågade berätta har det visat sig att problemen finns i alla områden och branscher i samhället.

Vår egen bransch är inte förskonad. Alltför många butiksanställda vittnar om att de blivit utsatta för trakasserier på sina arbetsplatser, framför allt från kunder.

Uppropet #obekvämarbetstid, till exempel, innehåller vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp från chefer, kollegor och kunder. Några av de som drog igång uppropet har med stöd av Handels ställt samman en rapport med vittnesmål och förslag på åtgärder för att komma till rätta med sexuella trakasserier. Läs mer om rapporten här. 

Är du fackligt förtroendevald kan du bidra till att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen och att frågor som handlar om trakasserier – av vilket slag det än gäller – inte sopas under mattan. 

Här är våra råd om du eller någon på arbetsplatsen skulle drabbas av trakasserier:

  • Säg ifrån!
  • Dokumentera vad som hänt!
  • Berätta för din chef!

De frågor som #metoo-kampanjen lyfter är viktiga och självklara för Handels. Våra grundläggande värderingar handlar om alla människors lika värde, rättvisa och goda arbetsvillkor. Alla former av diskriminering och kränkande behandling strider mot denna människosyn.

Läs mer:

#obekvämarbetstid, en rapport om #metoo-uppropet i handeln

Kortversion av rapport om #metoo-uppropet i handeln 

Arbetsmiljöverket om psykisk och social arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket om kränkande särbehandling och mobbning.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, om diskriminering.

Prevents tips för arbetet mot sexuella trakasserier

Uppdaterad: 28 oktober 2021