Bli medlem

Temperaturen på jobbet

Hur varmt får det vara på jobbet?

Arbetsmiljöverket har tagit fram rekommendationer för hur varmt eller kallt det får vara på arbetsplatser. Dessa nivåer gäller både för vinter som sommar:

  • 14-15 grader vid rörligt arbete.
  • Cirka 20 grader vid stillasittande arbete.
  • Om det är ungefär samma temperatur ute som inne i ca en vecka (tillfällig värmebölja) räcker det med åtgärder som lindrar obehag. Det kan vara solavskärmning och fläktar.
  • Om temperaturen varaktigt överstiger 26 grader måste arbetsgivaren undersöka orsaken och åtgärda det. Trasig ventilation och liknande ska lagas.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatser och personalutrymmen har lämpligt inomhusklimat. Temperaturen ska vara anpassad till arbetet, om det är lätt eller tungt och om det utförs stillasittande.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Vad kan du göra?

Om arbetsgivaren har fått reda på problem med temperaturen utan att något görs så ska du kontakta skyddsombudet. Kontakta det lokala skyddsombudet om ni har något. Om det inte finns skyddsombud på arbetsplatsen så ska du kontakta rådgivningen på 0771-666 444.

Skyddsombudet kan begära en formell undersökning eller åtgärd och ställa krav på arbetsgivaren att problemet åtgärdas. Det görs genom så kallad 6:6A-anmälan enligt Arbetsmiljölagen. Om arbetsgivaren ändå inte gör något kan man kontakta Arbetsmiljöverket som kan begära vite för att få igenom kraven.

Uppdaterad: 13 juni 2022