Bli medlem

Trakasserier och diskriminering

Trakasserier eller diskriminering ska inte förekomma på jobbet! Det slås fast både i  Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen.

Du ska inte behandlas sämre på grund av din/ditt

  • Kön.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck.
  • Etniska tillhörighet.
  • Religion eller annan trosuppfattning.
  • Funktionshinder.
  • Sexuella läggning.
  • Ålder.

Det klassas som diskriminering. Eftersom arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det också dennes ansvar att förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning. Det spelar ingen roll om eventuella trakasserier sker arbetskamrater emellan eller om de kommer från kunder.

När det gäller hot och trakasserier från kunder gäller en lag som innebär att det går att porta personer från butiken. Läs mer om den här.

Om du eller någon annan behandlas illa på jobbet, gör något! Kontakta skyddsombudet eller din Handelsavdelning. Tänk på att arbetsgivaren har ansvar att lösa problemet. Behöver du hjälp att reda ut hur du ska gå vidare, kontakta den fackliga rådgivningen på Handels Direkt, telefon 0771 666 444.

Metoo och Trakasseribarometern

Metoo-rörelsen blev en dörröppnare för kvinnor att våga vittna om sexuella trakasserier. Vår egen bransch är inte förskonad. Alltför många butiksanställda har vittnat om att de blivit utsatta för trakasserier på sina arbetsplatser, framför allt från kunder.

Gör så här om du blir utsatt!

Om du eller någon på arbetsplatsen skulle drabbas av trakasserier:

  • Säg ifrån!
  • Dokumentera vad som hänt!
  • Berätta för din chef!

I samband med Metoo-rörelsen tog Handels och andra fackförbund initiativ till Trakasseribarometern, som mäter hur många som anger att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Första Trakasseribarometern gjordes 2018, därefter varje år. Läs den senaste Trakasseribarometern här. 

I vår bransch startade uppropet Obekväm arbetstid, som resulterade i en rapport.

Läs hela rapporten Obekväm arbetstid.Lyssna med SpeakIT Standard Reader

Läs kortversion av rapporten Obekväm arbetstidLyssna med SpeakIT Standard Reader.

Uppdaterad: 14 september 2022