Bli medlem

Din arbetsmiljö är viktig

Det är viktigt att du mår bra på jobbet och en viktig del av det fackliga arbetet är att skapa bättre och säkrare arbetsmiljöer.

Ansvaret för arbetsmiljön har din arbetsgivare, och Handels hjälper till att föra fram synpunkter från dig och dina arbetskamrater. Det finns både lagar och förordningar som gäller arbetsmiljön, till exempel Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Ansvaret för arbetsmiljön

Alla företag är skyldiga att göra ett systematiskt arbete kring arbetsmiljön. Det betyder att man har regelbundna möten och genomgångar av arbetsmiljön där både arbetsgivare och representanter för de anställda är med. 

Du som jobbar som inhyrd är ofta ny på arbetsplatsen och kan vara extra utsatt, eftersom det är olika rutiner på olika arbetsplatser. Ansvaret för din arbetsmiljö har både bemanningsföretaget du är anställd hos och det företag du är uthyrd till. Det är viktigt att du själv har koll på dina rättigheter! Hos Arbetsmiljöverket finns mycket kunskap för dig som jobbar som inhyrd:

Om du får problem

Om du får problem med arbetsmiljön kan skyddsombudet hjälpa dig. Om du inte har ett skyddsombud på din arbetsplats kan Handels regionala skyddsombud hjälpa till. Skyddsombudet kan tala för dig och dina arbetskamrater när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, eller om du skadat dig.

Läs mer om skyddsombud här.

Några exempel på arbetsmiljöproblem:

  • Ensamarbete
  • Fysisk arbetsmiljö, till exempel hög belastning i kassan eller tunga lyft
  • Skador som frisörer kan få av kemiska preparat
  • Stress
  • Kränkande särbehandling
  • Temperaturen på jobbet

Att läsa

På Arbetsmiljöverket hittar du tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete.

Till Arbetsmiljöverket
Uppdaterad: 20 november 2018