Bli medlem

Din arbetsmiljö är viktig

Det är viktigt att du mår bra på jobbet och en viktig del av det fackliga arbetet är att skapa bättre och säkrare arbetsmiljöer.

Arbetsmiljöveckan

Under vecka 43, den 24-28 oktober, pågår arbetsmiljöveckan i hela Europa. I år är det fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, klicka och läs mer!

Arbetsmiljöveckan 2022

Ansvaret för arbetsmiljön har din arbetsgivare, och Handels hjälper till att föra fram synpunkter från dig och dina arbetskamrater. Det finns både lagar och förordningar som gäller arbetsmiljön, till exempel Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Några exempel på arbetsmiljöproblem:

  • Stress
  • Fysisk arbetsmiljö, till exempel hög belastning i kassan eller tunga lyft
  • Skador som frisörer kan få av kemiska preparat
  • Ensamarbete
  • Kränkande särbehandling
  • Temperaturen på jobbet 

På Arbetsmiljöverket hittar du tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete.

Ansvaret för arbetsmiljön

Alla företag är skyldiga att göra ett systematiskt arbete kring arbetsmiljön. Det betyder att man har regelbundna möten och genomgångar av arbetsmiljön där både arbetsgivare och representanter för de anställda är med. 

Du som jobbar som inhyrd är ofta ny på arbetsplatsen och kan vara extra utsatt, eftersom det är olika rutiner på olika arbetsplatser. Ansvaret för din arbetsmiljö har både bemanningsföretaget du är anställd hos och det företag du är uthyrd till. Det är viktigt att du själv har koll på dina rättigheter! Hos Arbetsmiljöverket finns mycket kunskap för dig som jobbar som inhyrd:

Om du får problem

Om du får problem med arbetsmiljön kan skyddsombudet hjälpa dig. Om du inte har ett skyddsombud på din arbetsplats kan Handels regionala skyddsombud hjälpa till. Skyddsombudet kan tala för dig och dina arbetskamrater när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, eller om du skadat dig.

Läs mer om skyddsombud här.

Lär om arbetsmiljö på egen hand!

Det finns flera bra utbildningar om arbetsmiljö i handeln, som du kan ta del av på webben. Utbildningarna har tagits fram av Handelsrådet i samarbete med Prevent. 

  • Din arbetsplats i handeln. Utbildningen ger breda kunskaper om arbetsmiljö och vänder sig till alla som arbetar inom handeln, både i butik, på lager och kontor.
  • Säker i butik. En webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik.
  • Brand i handeln. Utbildningen vänder sig till alla anställda inom handeln, både till dem som arbetar i butik och på lager.
Publicerad: 26 oktober 2022