Din arbetsmiljö är viktig

Det är viktigt att du mår bra på jobbet. Det är din arbetsgivare som har ansvaret för arbetsmiljön, och Handels hjälper till att föra fram synpunkter från dig och dina arbetskamrater. 

Ansvaret för arbetsmiljön

Alla företag är skyldiga att göra ett systematiskt arbete kring arbetsmiljön. Det betyder att man avsätter tid för regelbundna möten och genomgångar av arbetsmiljön där både arbetsgivare och representanter för de anställda är med. 

Här hittar du några frågor och svar som handlar om arbetstid.

Du som jobbar som inhyrd är ofta ny på arbetsplatsen och kan vara extra utsatt, eftersom det är olika rutiner på olika arbetsplatser. Ansvaret för din arbetsmiljö har både bemanningsföretaget du är anställd hos och det företag du är uthyrd till. Det är viktigt att du själv har koll på dina rättigheter! Hos Arbetsmiljöverket finns mycket kunskap för dig som jobbar som inhyrd:

Om du får problem

Om du får problem på din arbetsplats så kan Handels regionala skyddsombud hjälpa till. Skyddsombudet kan tala för dig och dina arbetskamrater när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, eller om du skadat dig.

Några exempel på arbetsmiljöproblem:

  • Fysisk arbetsmiljö, till exempel hög belastning i kassan eller tunga lyft
  • Skador som frisörer kan få av kemiska preparat
  • Stress
  • Kränkande särbehandling
Uppdaterad: 18 september 2018