Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Anställningsformer

Olika anställningsformer

När du börjar på ett nytt jobb ska arbetsgivaren ge dig ett anställningsbevis. Där ska stå vilka arbetsuppgifter du har, arbetstidens längd och din lön. Det finns olika typer av anställningar enligt Lagen om anställningsskydd, LAS: 

Fast anställning – tillsvidareanställning

Fast anställning och tillsvidareanställning är samma sak. Det innebär att din anställning gäller från och med ett startdatum tills du eller arbetsgivaren säger upp dig. Den här anställningsformen gäller automatiskt om du och arbetsgivaren inte kommit överens om något annat i förväg. 

Tidsbegränsade anställningar

Allmän visstidsanställning:

En anställning under begränsad tid, när arbetsgivaren har behov av extra personal.  Om du haft visstidsanställningar för samma arbetsgivare under mer än två år inom en femårsperiod ska de övergå i en tillsvidareanställning.

OBS att det kan finnas andra regler i kollektivavtal! För butiksanställda exempelvis gäller att allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare leder till fast anställning efter ett år. Logga in på Mina sidor och läs ditt eget avtal om du vill veta mer.

Det finns inga regler för hur kort en visstidsanställning kan vara. Blir du exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar nästa dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar.

Ändå tillämpar många arbetsgivare "timanställning". Det innebär vanligen att du ska vara tillgänglig vissa fasta arbetstider, oftast heltid, men hur länge du faktiskt arbetar är det arbetsgivaren som bestämmer. Och du får inte lön när du är tillgänglig och väntar på samtal eller sms från arbetsgivaren, utan bara när du faktiskt arbetar. Det här är ett otryggt sätt att arbeta på som Handels vill få bort.

Vill du ha fler timmar på kontraktet - ladda ner och läs vår folder.

Bli medlem!

Om du tjänar upp till 9.999:- i månaden så kostar medlemsavgiften bara 130:-, hemförsäkring ingår i beloppet!

Jag vill bli medlem!

Vikariat:

En vikarie ersätter någon som är borta på grund av sjukdom, studier, barnledighet eller av annan orsak. Vikariatet får vara högst två år under en femårsperiod. När du har vikarierat hos samma arbetsgivare i mer än två år inom en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Säsongsanställning:

Jobb som bara är möjliga att utföra under en viss tid på året. Det kan exempelvis handla om bärplockning eller arbete vid en skidanläggning.

Provanställning: 

För att se om du fungerar bra i jobbet får arbetsgivaren provanställa dig några månader. Men då ska du ha lön! Annars är det inte okej. Även om arbetsgivaren kallar det ”provjobba” eller något liknande.

Deltidsanställning

Om du är deltidsanställd – alltså har en anställning på mindre än heltid – kan det påverka vilka avtalsförsäkringar och trygghetsbestämmelser som gäller. Det kan också påverka ersättningen från a-kassan eller din pension.

De senaste åren har andelen deltidsjobb ökat. Men i kollektivavtalet för butiksanställda är fack och arbetsgivare överens om att målet är att skapa fler heltidstjänster. Handels driver rätten till heltid.

Jobba extra

När du bara jobbar ibland kanske du känner att du inte riktigt "hör till" arbetsplatsen. Men det gör du! Kollektivavtalet gäller dig och facket är också till för dig. Om du inte tjänar så mycket får du en låg medlemsavgift, men alla förmåner som finns i medlemskapet, till exempel rådgivning om du behöver. Läs mer om att jobba extra.

Under 18?

Om du är under 18 år är det speciella regler som gäller för dig. Läs mer om det hos Arbetsmiljöverket.

Anställningsbevis och kollektivavtal

Det är viktigt att ha ett skriftligt anställningsbevis som visar att det finns en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Där ska det stå när du blev anställd, hur mycket du förväntas arbeta och vilken lön du har.

Tänk på att kolla om arbetsgivaren har kollektivavtal. Saknas kollektivavtal är det arbetsgivarens regler som gäller. Som anställd är du inte garanterad lön, försäkringar och pension och du måste själv förhandla om ersättningen för övertid och obekväm arbetstid.

Här kan du ladda ner en mall till ett anställningsbevis.

Provjobba inte gratis

Du har rätt att få lön från första timmen. Gå inte med på att provjobba gratis. Det är bara oseriösa arbetsgivare som ber om något sådant. Här får du koll på vilka lägstalönerna inom Handels är.

Jobba inte svart - betala skatt

Om din arbetsgivare föreslår att du ska jobba svart: gör det inte. Om du tjänar över ett visst belopp på ett år måste du betala skatt enligt lag. Semesterersättning är också skattepliktig.

Att jobba svart innebär också att du inte har några rättigheter: ingen rätt till semester- eller sjukersättning, du har ingen garanti till den lön ni kommit överens om, du är oförsäkrad på jobbet och får inget arbetsgivarintyg när du slutar – alltså kan du inte ha med jobbet i ditt CV framöver.

Koll på jobbet

Oavsett vilka problem eller frågor du har som rör ditt sommar- eller extrajobb, så kan du läsa mer om vad som gäller, klicka på länken som går till LO!

Läs mer på Koll på jobbet!

 

Uppdaterad: 1 februari 2022