Bli medlem

Skyddsombudsundersökning om covid-19 hösten 2020

Två tredjedelar av butikerna har bedömt riskerna kring att anställda eller kunder smittas av corona. Men det är sällan de anställda varit med i det arbetet och fyra av tio skyddsombud tycker inte att riskbedömningen är tillräcklig. Dessutom är det bara en tredjedel av handlarna som fullt ut åtgärdat de brister som framkommit den. Det framgår av en undersökning relaterad till covid-19 bland Handels skyddsombud, som gjorts under hösten 2020.

Läs hela undersökningen här.

Uppdaterad: 25 november 2020