Bli medlem

Skyddsombudsundersökning 2020

Både skyddsombuden som arbetar i butik och på lager eller e-handel tycker att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är sämre än den fysiska arbetsmiljön. 37 procent av skyddsombuden svarar att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är dålig, och 30 procent att den fysiska arbetsmiljön är det. Arbetsgivarens kunskaper om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är också sämre jämfört med den fysiska. 

Läs skyddsombudsundersökning 2020 här.

Uppdaterad: 8 februari 2021