Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Rapporter och undersökningar > Opinions- och medlemsundersökningar

Opinions- och medlemsundersökningar

Vi gör olika undersökningar bland våra medlemmar eller bland allmänheten. Här kan du ta del av resultaten.

 • Skyddsombudsundersökning om ledarskap 2022

  Chefer i butiker och på lager har ofta dålig kunskap om hur de ska förebygga ohälsa, göra bemanningsplanering, hantera konflikter och jobba systematiskt med arbetsmiljön. Det framgår av årets enkät bland Handels skyddsombud. Läs...

 • Skyddsombudsundersökning 2021

  Undersökningen bland skyddsombud 2021 om arbetsmiljön visar ett tydligt samband mellan dålig arbetsmiljö och osäkra anställningar. Problem i såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är vanligare på...

 • Skyddsombudsundersökning om belastningsergonomi 2021

  Två tredjedelar av skyddsombud i butiker och drygt hälften av skyddsombud på lager säger att riskbedömning för belastningsskador bara har gjorts delvis eller inte alls på deras arbetsplatser. Bara var tredje anställd i butik och var...

 • Skyddsombudsundersökning 2020

  Både skyddsombuden som arbetar i butik och på lager eller e-handel tycker att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är sämre än den fysiska arbetsmiljön. 37 procent av skyddsombuden svarar att den organisatoriska och sociala...

 • Skyddsombudsundersökning om covid-19 hösten 2020

  Två tredjedelar av butikerna har bedömt riskerna kring att anställda eller kunder smittas av corona. Men det är sällan de anställda varit med i det arbetet och fyra av tio skyddsombud tycker inte att riskbedömningen är tillräcklig....

 • Skyddsombudsundersökning 2019

  Skyddsombudsundersökningen visar att den psykosociala arbetsmiljön upplevs som dålig. Det största arbetsmiljöproblemet som skyddsombuden lyfter är bland annat den höga arbetsbelastningen. Undersökningen genomfördes under hösten 2019...

 • Handels eftervalsanalys 2018

  Handels eftervalsundersökning visar på rödgrön dominans i medlemmarnas partisympatier och att frågor om arbetsvillkor har påverkat valet av parti i stor utsträckning. På uppdrag av Handels har Novus ställt frågor till ett slumpmässi...

 • Opinionsundersökning om trygga anställningar 2018

  Trygga anställningar är viktigt för svenskar med alla slags partisympatier, visar denna Novusundersökning. Exempelvis tycker över 90 procent att möjligheten att få en trygg anställning är viktig. Detsamma gäller vikten av att på...

 • Nöjd medlemsundersökning 2018

  I den senaste undersökningen som utfördes i januari 2018 har vi tittat närmare på hur nöjda Handels medlemmar är med servicen de får och vem de har kontakt med. Den vanligaste kontakten medlemmarna har med Handels sker lokalt via...

 • Undersökning om hyvling av arbetstider 2016

  Arbetsdomstolens beslut att det går att hyvla arbetstider utan hänsyn till turordning medför en försämring av villkoren på arbetsmarknaden. Det framgår av Novus undersökning till svenska folket, som gjorts på uppdrag av Handels efte...

< Föregående12
Publicerad: 7 mars 2016