Viktigt att manifestera för klimatet

”Global week for future”, eller ”En vecka för framtiden” är klimatrörelsens strejk- och aktionsvecka, som hålls över hela världen. Handels uppmanar alla medlemmar som kan att delta i manifestationerna när de inte jobbar.

Att klimatveckan hålls just nu beror på att världens ledare är kallade till ett FN-toppmöte om klimatet, Climate Action Summit, den 23 september. Svenska Greta Thunberg är inbjuden att delta på mötet, som sker på initiativ av FN:s generalsekreterare och äger rum i samband med generalförsamlingens, FN, öppnande. 

För Handels är klimatarbetet en viktig och prioriterad fråga. Vi behöver en cirkulär ekonomi, ett hållbart kretslopp. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjas allt som tillverkats så länge det går i en cirkulär ekonomi. När sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt, för att tära mindre på jordens resurser. Våra medlemmar har kompetensen och möjligheten att spela en viktig roll i den nödvändiga omställningen till ett sådant samhälle. 

Därför uppmanar Handels alla medlemmar att delta i manifestationer under klimatveckan. Men för oss är det viktigt att det sker utanför arbetstid. För facket är strejken ett vapen, reglerat i lag, som vi kan använda mot arbetsgivare när vi förhandlar om kollektivavtal på arbetsmarknaden och inte kommer överens. Vi kan inte låta en klimatstrejk drabba arbetsgivare  - de är ju också  viktiga aktörer för en hållbar ekonomi. 

Däremot låter vi våra egna anställda delta i manifestationer under arbetstid. Och om andra arbetsgivare vill göra detsamma stöder vi självklart detta. 

Det är ett drygt år sedan Greta Thunberg började sin skolstrejk för klimatet. Hennes initiativ har lett till ett globalt nätverk av ungdomar över hela världen som gör gemensam sak genom att strejka för klimatet varje fredag. Därför inleds klimatveckan med en global skolstrejk idag. 

Under hela veckan pågår aktioner, manifestationer och strejker över hela världen. Det är skolungdomar, organisationer och olika slags föreningar som deltar genom att göra sitt eget evenemang. Veckan avslutas med en allmän ”strejk” för klimatet den 27 september. 

Läs mer!

Sannas synpunkt om klimatet i Handelsnytt

Internationella arbetsorganisationen ILO, om grön ekonomi

Fridaysforfuture

Publicerad: 20 september 2019