Svenskt näringsliv vill minska fackens möjlighet att påverka arbetsmiljön

Avskaffa de regionala skyddsombuden, ta bort fackens rätt att utse skyddsombud och slopa lagkravet på att arbetsplatser med fler än 5 anställda ska ha skyddsombud. Det föreslog Svensk Näringsliv i en rapport som presenterades den 17 oktober. Enligt svenskt näringsliv fungerar systemet med skyddsombud dåligt, det är en bild som mötts av skarp kritik från flera fackförbund.

Handelsanställdas förbund har i dagsläget 95 regionala skyddsombud som gör upp emot 6 500 skyddsronder och arbetsmiljöbesök om året. Ute på våra arbetsplatser finns det cirka 4 000 skyddsombud.

 -  Förslaget är huvudlöst, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson. Skyddsombuden roll är att bevaka att arbetsgivaren och arbetsplatsen följer arbetsmiljölagen, det är ett oerhört viktigt arbete som betyder mycket för alla som är anställda i handeln. Tvärtemot vad Svensk Näringsliv tycker upplever vi att samarbetet mellan parterna när det gäller arbetsmiljöarbetet fungerar mycket bra. Förslaget är bara ytterligare ett sätt att vilja försvaga den svenska modellen och förskjuta makten till arbetsgivarens fördel.

 Läs mer här

Uppdaterad: 19 oktober 2017