Susanna Gideonsson ny ordförande i Europas handelsfack

Handels ordförande Susanna Gideonsson är vald till ny ordförande för UNI Europa Handel, en samarbetsorganisation för fackförbund inom handeln i Europa. Hon är ordförande fram till år 2023.

UNI Europa Handel arbetar med handelsanställdas rättigheter inom EU. Digitalisering och kompetensutveckling är stora frågor som diskuteras just nu. 

I sitt tacktal efter valet, som skedde på UNI:s konferens i Bukarest idag, sa Susanna Gideonsson bland annat:

- Idén om fackföreningar bygger på att vi går ihop. Splittrade faller vi, men enade kan vi kräva vår rätt. Det tankesättet stannar inte vid någon landsgräns.Företagen sträcker sig idag över nationsgränser - men kamrater, det gör vi också. /…/ Den internationella solidariteten är en av fackföreningsrörelsens mest grundläggande värderingar, men idag är den viktigare än någonsin.

I sitt tal tog hon också upp digitaliseringen av handeln. Den innebär en utmaning, men också en möjlighet för branschen att utvecklas, sa Susanna Gideonsson:

- Jag ser hur många av våra lager utvecklas i en riktning där tunga arbetsmoment kan ersättas av tekniska lösningar, och där rollen som lagerarbetare har möjlighet att utvecklas mot något annat.  Här måste vi som facklig part se till att våra medlemmar får den kompetensutveckling som behövs – och kanske främst att den kompetensen belönas.

Läs mer om Handels internationella fackliga samarbeten här.

Uppdaterad: 16 oktober 2019