Susanna Gideonsson nominerad till LO-ordförande

Handels förbundsstyrelse har nominerat Susanna Gideonsson till ordförande för LO. Susanna Gideonsson är idag ordförande för Handels.

- Jag är hedrad av förtroendet och står till förfogande om jag får tillräckligt stöd, säger Susanna Gideonsson.

- LO har många utmaningar framför sig. Det är interna utmaningar där vi behöver få en bättre sammanhållning. Enade vi stå, söndrade vi falla. Men det är också utmaningar som beror på en förändrad omvärld. Den sjunkande organisationsgraden i LO-förbunden är farlig inte bara för fackförbunden utan för den svenska modellen i stort, säger Susanna Gideonsson.

-          Utmaningarna för svensk arbetsmarknad är många, vi ser en allt mer delad arbetsmarknad där många arbetare går till jobbet med oro i magen. 2019 dog nästan 50 arbetare på jobbet, och många fler fick allvarliga skador. Vi har stora utmaningar med omställning och kompetensutveckling inom industrin. Delade turer och allmän visstid gör att arbetsvillkoren för hundratusentals arbetare är undermåliga, säger Susanna Gideonsson.

- Nu får valberedningen arbeta fram ett förslag. Om jag ingår i det kommer jag att då utveckla hur jag ser på uppdraget, säger Susanna Gideonsson.

Med nomineringen lämnar Susanna Gideonsson LO:s valberedning.

- Att kunna nominera ett starkt namn som Susanna Gideonsson till LO:s ordförande är ett styrkebesked för Handels, säger Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande för Handels.

- Hon har gjort ett mycket bra jobb i Handels, varit en tydlig företrädare och fört fram Handels medlemmars perspektiv. De problem vi har inom handeln är vi inte ensamma om, stora delar av tjänste- och servicesektorn har dem och de otrygga anställningarna letar sig in i allt fler branscher. Här kommer Susannas kunskap och erfarenheter göra stor nytta i LO, säger Linda Palmetzhofer.

- När LO går vidare är det viktigt med en tydlig och stark ledare. Alla som varit med i Handels under Susannas ordförandeperiod vet att det är hon, säger Linda Palmetzhofer. 

Publicerad: 16 mars 2020