Handels ordförande kommenterar regeringens budget

Flera av förslagen i regeringens budget för 2018 har Handels kämpat för länge. De kommer att göra livet bättre på många områden för våra medlemmar om de antas av riksdagen.

Idag presenterade regeringen sin budget för 2018. Jag kan med glädje konstatera att vi har fått gehör för många av våra prioriterade frågor, sådana som vi arbetat målmedvetet och länge för. Det gäller framförallt förslag som påverkar arbetsmiljön, yrkeskompetensen, den fackliga styrkan och den sociala tryggheten för våra medlemmar.

I vår bransch jobbar många i stressig butiksmiljö, med skadliga kemikalier på frisörsalong eller på lager där risken för förslitningsskador är stor. Forskning kring vad som kan skada i arbetsmiljön är livsviktig. Sedan den borgerliga regeringen lade ner dåvarande Arbetslivsinstitutet har vi saknat en myndighet som samlar kunskap om arbetsmiljön. Regeringens förslag om en ny myndighet med nationellt ansvar för arbetsmiljökunskap är därför mycket efterlängtat.

Det måste finnas möjligheter till kompetensutveckling om handeln ska kunna möta framtidens utmaningar och behålla duktiga medarbetare. Nu finns det flera förslag som handlar om utbildning. Dels vill regeringen satsa 83 miljoner kronor på att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Dels föreslår man att yrkesprogrammen framöver ska ge grundläggande behörighet till högskolan. Det är ett krav som vi fört fram under lång tid – självklart ska våra ungdomar inte behöva göra oåterkalleliga livsval när de bara är 15 år.

Äntligen kommer ett förslag om att återinföra avdraget för fackföreningsavgiften! Det är ett mycket viktigt steg för att stärka den svenska modellen, som den borgerliga regeringen gjorde sitt bästa för att slå hål på. Det var den borgerliga regeringen som avskaffade avdragsrätten för fackföreningsavgiften, medan företagare fick behålla rätten att dra av sin medlemsavgift.

Reformerna för att förbättra a-kassan och sjukförsäkringen är andra väsentliga delar som stärker den svenska modellen. Grundläggande social trygghet för alla i samhället är avgörande för att vi ska kunna ha goda villkor i arbetslivet.

Nu blir a-kassan bättre i och med att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskar från sju till sex. Dessutom vill regeringen höja inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 basbelopp.

Höjt barn- och studiebidrag från och med nästa år ger mer jämlika villkor för våra barn och ungdomar.

Handels kvinnliga pensionärer har det ofta tufft ekonomiskt, många har arbetat deltid ett helt yrkesliv och tvingas nu leva nära fattigdomsgränsen. Regeringens förslag om lägre skatt på pensionen och höjt bostadsbidrag är därför mycket välkommet. 

Nu ser vi fram emot att riksdagen tar sitt ansvar och klubbar igenom alla delar i budgetförslaget. Om det inte skulle ske vet vi i alla fall vilka förslag en S-ledd regering tänker driva i valrörelsen 2018.

Susanna Gideonsson, ordförande i Handelsanställdas förbund

Länk till filmer där Susanna Gideonsson kommentera regeringens budgetförslag här och här.

Uppdaterad: 20 september 2017