Susanna Gideonsson om förslag till ny regering

På onsdag kommer talmannen att föreslå en ny statsminister. Talmannen ger partierna två dagar extra att lösa de problem som kvarstår för att kunna presentera en S och Mp-regering som får stöd i riksdagen.

- Skönt att Sverige nu verkar slippa en blåbrun regering. En annan väg än många andra länder i Europa som släppt in högerextremister till makten. Vi stödjer att S är kvar i regeringen och bevakar våra intressen. Samtidigt sätter vi alltid Handels medlemmar i främsta rummet, kommenterar Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Överenskommelse i fredags

I fredags presenterades en överenskommelse om en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna om budgeten. Denna var förankrad med dessa partier, men inte med Vänsterpartiet, vars stöd behövs i omröstningen i riksdagen. 

Idag träffade talmannen samtliga partiledare och skulle därefter ha föreslagit en statsminister för omröstning. Istället gav han de inblandade parterna ett par dagar extra att lösa de problem som skulle kunna hindra denna regeringsbildning. 

Kritik från Handels

Handels ordförande är samtidigt kritisk till överenskommelsen mellan S, Mp, C och L, som kan leda till att Sverige får en ny regering i slutet av veckan:

-  Fördelningspolitiskt är den helt fel. De med höga inkomster vinner på bekostnad av de med lägre. Arbetsrättsförslagen är dåliga. Parterna klarar detta utan lagstiftningshot. Det riskerar istället att sätta krokben. 

Susanna Gideonsson understryker att Handels kamp för trygga jobb fortsätter, oavsett vilken regering som bildas.

-  Trygga jobb är en förutsättning för att svensk arbetsmarknad ska kunna utvecklas. Vi kommer fortsätta kämpa för att få bort hyvling och allmän visstid.  Oavsett vilka som sitter i regeringen.

Överenskommelsen mellan S, Mp, C och L innehåller flera eftergifter för de borgerliga partierna, till exempel när det gäller arbetsrätt och skattefrågor, vilket lett till mycket kritik från LO-förbunden

"Ingen har vunnit allt"

Stefan Löfven sa under en pressträff i dag att överenskommelsen inneburit såväl vinster och eftergifter för samtliga deltagande partier.

- Överenskommelsen är ett resultat av tuffa men konstruktiva förhandlingar. Ingen har vunnit allt, alla har vunnit något, sa Stefan Löfven.

- Överenskommelsen innebär att vi tar ansvar för Sverige. Den innebär att vi klarar av att stå upp mot populismen och de antidemokratiska krafterna.

Läs mer:

Artikel i Handelsnytt

Artikel i Arbetet 

Uppdaterad: 14 januari 2019