Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > "Stötta arbetslösa istället för att gynna oseriösa aktörer"

"Nya beslut stöttar arbetslösa istället för att gynna oseriösa aktörer"

Nu får facken bättre möjlighet att skydda anställda med subventionerade anställningar. Kontrollen av oseriösa arbetsgivare ska bli bättre genom ett starkare samarbete mellan fack och arbetsförmedling, har regeringen beslutat.

- Vi ser att de här åtgärderna är ett steg i rätt riktning för att stötta arbetslösa till jobb, inte gynna oseriösa aktörer, sa Handels ordförande Linda Palmetzhofer, som deltog i regeringens presskonferens idag den 6 juli.

Det var arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som presenterade regeringens beslut:

-  Det är viktigt att inte systemen missbrukas. Med de beslut regeringen ska fatta kommer  Arbetsförmedlingen att kunna neka bidrag till oseriösa arbetsgivare i högre utsträckning, sa hon.

Många arbetsplatser tar emot anställda som behöver arbetsträna, exempelvis på grund av tidigare sjukdom eller arbetslöshet. Arbetsgivaren får bidrag till lönen, så kallade subventionerade anställningar.

Finns tid för handledning?

Innan Arbetsförmedlingen förmedlar en sådan anställning ska den kontrollera om arbetsplatsen är lämplig. Idag sker samråd med fackförbunden, som ska få tillfälle att säga om arbetsplatsen är lämplig att ta emot praktikanter. Det kan bland annat handla om ifall de ordinarie anställda har tid och möjlighet att handleda praktikanten.

Bara Handels hanterar ungefär 20.000 samråd med Arbetsförmedlingen varje år.

-  Vi har unik kunskap om hur branscherna fungerar och vi har mycket lokal närvaro. Men vi ser ofta exempel på oseriösa arbetsgivare och det hotar den svenska modellen, säger Linda Palmetzhofer.

Det förekommer att oseriösa arbetsgivare använder subventionerade anställningar som ett sätt att dumpa villkor och löner. Och det är inte alltid facken får yttra sig, eller Arbetsförmedlingen tar till sig om facket avråder till praktiken.

- Samråden har inte fungerat bra och fackförbunden har en viktig roll att spela för att denna kontroll ska fungera. Idag sker samråd i bara ungefär 30 procent av fallen.

Facken kan ansöka om bidrag

- Därför kommer facken att få 50 procent av sina kostnader, som de kan ansöka om i efterhand, berättar Eva Nordmark.

Målet är att facken kan lämna yttranden med god kvalitet och att Arbetsförmedlingen får ett bättre beslutsunderlag när de ska kontrollera en lämplighet för en arbetsplats.

- Det säkerställer att det blir lika för fackförbunden och mellan olika branscher på arbetsmarknaden.

När regeringens beslut om åtgärder är på plats ska Arbetsförmedlingen se till att facken kan yttra sig innan en arbetsplats tar emot anställda med subventionerade anställningar. Det gäller även arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Dessutom ska samarbetet mellan facken och Arbetsförmedlingen digitaliseras så att det blir enklare och smidigare.

Målet är att facken kan lämna yttranden med god kvalitet och att Arbetsförmedlingen får ett bättre beslutsunderlag när de ska kontrollera en lämplighet för en arbetsplats.

Arbetsförmedlingen ska även kunna neka bidrag till arbetsgivare som har näringsförbud, som har skatteskulder, inte betalat sina sociala avgifter eller som lämnat felaktiga uppgifter.

Läs mer hos Regeringen.

Läs debattartikel i tidningen Arbetet.

Uppdaterad: 6 juli 2022