Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Stora brister i butikers åtgärder mot smittspridning med covid-19

Stora brister i åtgärder mot smittspridning med covid-19

Handsprit och markeringar i golvet är vanligt. Men det är få butiker som aktivt gjort något för att minska trängseln i butikerna, vilket är en viktig åtgärd när det gäller att hindra smittspridning. Det framgår av en färsk undersökning bland Handels skyddsombud, som handlar om hanteringen av covid-19.

- Det är butiksägare som har det yttersta ansvaret för både arbetsmiljön för anställda och kundernas säkerhet. Om man inte redan tagit detta ansvar är det läge att göra det nu. Det är dags att skärpa sig, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

- Vi kommer intensifiera arbetet att se till att våra medlemmar och anställda i branschen är trygga på jobbet under julhandeln.

Drygt 900 skyddsombud har svarat på enkäten, som genomfördes under två veckor i oktober månad. Undersökningen visar att två tredjedelar av butikerna har bedömt riskerna kring att anställda eller kunder smittas av corona. Men riskbedömningen har inte varit tillräcklig, menar fyra av tio skyddsombud. De anställda har sällan varit med i arbetet med riskbedömning och dessutom är det bara en tredjedel av handlarna som fullt ut åtgärdat de brister som framkommit.

Inga munskydd för anställda

Handsprit och markeringar i golvet är den vanligaste skyddsåtgärden. Få butiker har dock utsett ansvariga som ska övervaka trängseln. Bara en tredjedel av butikerna har detta, trots att det är en viktig uppmaning i hela samhället att man ska kunna hålla avstånd. Engångshandskar och munskydd som anställda kan använda om de vill är ännu ovanligare. Och bara 16 procent av butikerna har infört kontantfritt för att minimera smitta.

Undersökningen visar även att sjuknärvaron bland anställda har minskat sedan covid-19-pandemin började. Men den förekommer ändå, särskilt bland visstidsanställda och inhyrda.

"Tvingande åtgärder behövs"

Skyddsombuden kunde även lämna öppna svar i undersökningen om arbetsplatsens hantering av covid-19. Dessa visar genomgående att det är för mycket kunder i butikerna och att det är svårt att hålla avstånd till kunder under arbetsmoment som exempelvis självscanning. Många kunder respekterar inte avståndet generellt. Och skyddsombuden är pessimistiska: flera tror inte att arbetsgivarna lär vidta åtgärder för att minska kundflödet så länge det inte kommer tvingande riktlinjer om detta.

Läs hela undersökningen bland Handels skyddsombud här. 

Inslag om undersökningen och intervju med Linda Palmetzhofer i Dagens Eko.

Sedan i våras finns riktlinjer från arbetsgivarorganisationen Svensk Handel kring hur butiker ska arbeta för att hindra smittspridning. Läs om dem här. 

Uppdaterad: 26 november 2020