Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Skarp kritik mot regeringens LAS-utredning

Skarp kritik mot regeringens LAS-utredning

Möjligheten att begära gemensam turordning för flera arbetsplatser i samma företag tas bort. Arbetsgivare får lättare att säga upp när reglerna för sist in först ut ändras och i små företag blir det enklare att säga upp över huvud taget. Det är några av de förändringar som föreslås i regeringens LAS-utredning, som presenterades idag den 1 juni.

Men utredningens slutsatser underkänns av den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern, Eva Nordmark. LO är skarpt kritisk, likaså Handels.

- I stort innebär utredningens förslag att arbetsgivarens godtycke blir regel, istället för som idag att det finns regler för vem som får behålla jobbet, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

- Den skeva maktfördelningen i förslagen syns på fler områden. När det inte längre bli möjligt att slå ihop butiker till gemensamma turordningskretsar blir det ytterligare ett sätt för arbetsgivaren att bestämma vem som få ha kvar jobbet, och vem som får sluta.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson uttryckte det så här på LO:s presskonferens idag:

- Sammantaget är det ett skitförslag, det ska förpassas till papperskorgen.

Enligt överenskommelsen mellan regeringen, det vill säga S och Mp och samarbetspartierna C och L i det så kallade januariavtalet från januari 2019, ska anställningsskyddet på svensk arbetsmarknad ses över. I första hand är tanken att arbetsmarknadens parter ska komma överens. Men parallellt med detta har regeringen tillsatt en särskild utredare som ska lägga ett eget förslag. Syftet är att utredningen ska bli lag, om inte parterna, bland andra LO och Svenskt Näringsliv, själva lyckas komma överens. Hittills har detta inte skett. Förhandlingarna om trygghet och omställning har stoppats upp dels på grund av att inte alla LO:s medlemsförbund velat delta och dels på grund av coronaepidemin.

Idag presenterades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” av regeringens utredare Gudmund Toijer. De förslag som han tagit fram handlar om förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, och är tänkta att börja gälla från och med 1 januari 2022.

Här är utredningens viktigaste förslag:

Möjligheten för facket att begära gemensam turordning tas bort:

Idag kan facket begära att en kedja med flera butiker i samma område räknas som en turordningskrets vid uppsägningar. Det vill säga att om en butik med fem anställda ska stängas så räknas turordningen för samtliga anställda på alla kedjans butiker i området. Utredningen föreslår att den möjligheten tas bort.

Alla företag oavsett storlek kan göra undantag från principen sist in först ut:

Idag kan företag med upp till tio anställda undanta två personer från turordningen vid uppsägning. Utredningen föreslår att alla företag oavsett storlek kan undanta fem personer kan från turordningen.

Dessutom föreslås att när två anställda har jobbat lika länge är det arbetsgivaren som bestämmer vem som ska gå. Idag är det den som är äldst som får stanna.

På företag med upp till 15 anställda blir det lättare att säga upp på personliga skäl:

Idag finns ett krav på saklig grund för uppsägning och facket kan ogiltigförklara en uppsägning om saklig grund saknas. Utredningen föreslår att detta tas bort. Istället införs ett allmänt skadestånd om minst åtta månadslöner vid uppsägning av personliga skäl.

På företag med över 15 anställda ska facket fortfarande kunna ogiltigförklara en uppsägning, med den som sägs upp har bara jobbet kvar under uppsägningstiden. Idag gäller att man har jobbet kvar så länge tvisten pågår, vilket kan vara betydligt längre.

Det ställs större krav på kvalifikationer för att få behålla jobbet:

Idag har en anställd som saknar tillräckliga kvalifikationer för jobbet möjlighet att bli upplärd och utbilda sig för att ta ett annat jobb på företaget om det egna jobbet försvinner. Praxis har varit att det får ta tre till sex månader. Utredningen föreslår att den anställde ska ha de kvalifikationer som krävs utan upplärning och utbildning. Det betyder alltså att den redan kvalificerade som jobbat kortare tid går före en kollega som jobbat längre men inte redan har de kvalifikationer som krävs för jobbet.

Ny bestämmelse om skyldighet för arbetsgivare att ”i skälig utsträckning” erbjuda anställda som jobbat minst sex månader kompetensutveckling:

Denna bestämmelse gäller alla typer av anställda, även de som har visstidsanställning. Om kompetensutveckling inte skett ska den anställde få skadestånd om två till tre månadslöner.

Skäligheten prövas i varje fall utifrån till exempel den tekniska och digitala utveckling av verksamheten, arbetstagarens utbildningsnivå, om arbetstagaren medverkat och om det blir betungande för arbetsgivarens verksamhet.

Företrädesrätt för anställda med allmän visstid:

Idag har den som är anställd på allmän visstid företrädesrätt till lediga tillsvidareanställningar efter tolv månader under en treårsperiod. Utredningen föreslår att företrädesrätten börjar gälla efter nio månader istället.

Denna punkt är tänkt att vara en förbättring jämfört med de regler som gäller idag. Men Handels tror inte att förslaget kommer att ha effekt.

-  När det föreslås att denna tid ska vara nio istället för tolv månader lyfts det fram som en förbättring för våra medlemmar. Men vi tror snarare att de redan korta anställningarna blir ännu kortare. Det finns en enkel lösning på det problemet. Avskaffa allmän visstid. Jag ser fram emot en utredning som förslår det, säger Susanna Gideonsson

Arbetsmarknadsministern kritisk

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tycker inte heller att utredningen är bra, vilket hon berättat i en intervju med tidningen Dagens Nyheter idag:

– Jag kan konstatera att den inte lever upp till kravet på att balans mellan parterna ska upprätthållas. Det är en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel, säger hon i den.

Eva Nordmark hoppas att arbetsmarknadens parter ska komma överens själva om nya regler för anställningstrygghet och omställning. Men om parterna misslyckas så kommer regeringen att gå vidare utifrån utredningens förslag. 

– Med tanke på de krav vi har på att balansen ska upprätthållas så kommer det inte att vara det här förslaget. Vi kommer att behöva justera det och ta in synpunkter från olika remissinstanser, säger hon i intervjun med Dagens Nyheter.

Under LO:s presskonferens idag uttalade sig företrädare för flera fackförbund, alla lika kritiska:

- Väldigt svårt att se någon som helst uppsida för arbetstagarna i det här. Det är inte 10-1 till arbetsgivarna, snarare 11-0, sa Kommunals Tobias Baudin.

- Blir detta verklighet är det ett dråpslag för vår bransch, konstarerade Malin Ackholt från Hotell- och restaurangfacket.

- Vi vill lösa såna här frågor i förhandlingar mellan parterna. Om detta förslag blir verklighet, vilket vi inte tror, så skulle det bli en oerhörd försämring, slog IF Metalls Marie Nilsson fast. 

Läs mer om LAS-utredningen:

Handels pressmeddelande.
Om utredningens förslag på handels.se
LO om utredningen.
Intervju med Susanna Gideonsson i Expressen-TV.
Interjvu med Linda Palmetzhofer i tidningen Handelsnytt.
Debattartikel i Aftonbladet från LO, TCO och Saco.
Om utredningen på regeringen.se.

Uppdaterad: 1 juni 2020