Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Sexuella trakasserier vanligare bland tidsbegränsat anställda

Arbetsmiljöverket: Sexuella trakasserier vanligare bland tidsbegränsat anställda

Tidsbegränsat anställda har betydligt sämre arbetsmiljö än fast anställda. Till exempel är det dubbelt så vanligt bland kvinnor med tidsbegränsad anställning att ha upplevt sexuella trakasserier. Det visar Arbetsmiljöverket i sin undersökning Arbetsmiljön 2017.

Arbetsmiljöverkets undersökning görs varje år, men detta är första gången man redovisat frågor som rör tidsbegränsat anställda.

- Det finns anledning för arbetsgivarna att uppmärksamma risker i arbetsmiljön som kan vara kopplade till anställningsform och åtgärda dem, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Det är dubbelt så vanligt bland tidsbegränsat anställda unga kvinnor att ha upplevt sexuella trakasserier på jobbet, jämfört med alla kvinnor. Tre av tio kvinnor i åldern 16-29 år, som har tidsbegränsad anställning, säger att de upplevt sexuella trakasserier på jobbet, jämfört med en av tio bland alla kvinnor.

Undersökningen visar också:

  • att en av fyra tidsbegränsat anställda är rädda för uppsägning eller för att tvingas korta sin arbetstid. Bland fast anställda är siffran en av tio.
  • att drygt hälften av de tidsbegränsat anställda har repetitiva arbetsuppgifter som kan leda till värk och fysiska skador. Bland fast anställda är siffran en tredjedel.
  • att  sex av tio tidsbegränsat anställda sällen eller aldrig kan bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Bland fast anställda är siffran tre av tio.    

Arbetsmiljöverket uppmanar arbetsgivare att ta sitt ansvar och åtgärda riskerna. Så här kommenterar Erna Zelmin-Ekenhem förekomsten av sexuella trakasserier:

-  Att gå till arbetsplatsen och känna oro för att bli sexuellt trakasserad hör inte hemma i det moderna arbetslivet. Det är varje arbetsgivares ansvar att sätta stopp för det.

På hela arbetsmarknaden har 16 procent av de anställda en tidsbegränsad anställning. I handeln är siffran mycket högre. Där har 28 procent av de anställda en tidsbegränsad anställning. Av dessa har 75 procent en mycket otrygg anställning, eftersom de är anställda per timme eller kallas in vid behov. Det har skett en stor ökning av tidsbegränsat anställda i handeln, framför allt sedan anställningsformen allmän visstid infördes i LAS. En av Handels viktiga frågor inför valet handlade om att avskaffa anställningsformen allmän visstid.

I början av året presenterade LO en rapport om sexuella trakasserier. Den visade att visstidsanställda i handeln är en utsatt grupp.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljön 2017.

Läs mer om LOs rapport om sexuella trakasserier.

Läs Handels pressmeddelande apropå Arbetsmilöverkets rapport.

Uppdaterad: 2 oktober 2018