S-program tar med Handels frågor om hyvling och allmän visstid

Stefan Löfven, Susanna Gideonsson och Ylva Johansson

I dag presenterade Socialdemokraterna en handlingsplan för arbetsmarknadspolitiken. Flera av Handels medlemmars mest angelägna frågor är med, till exempel att avskaffa allmän visstid och stoppa hyvling.

- Vi som är arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar. Men lagstiftningen måste följa med, det ska inte vara så att kollektivavtalen är hårdare än lagen, avtalen ska handla om detaljerna och villkoren för respektive bransch, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Hon var med och presenterade handlingsplanen på en presskonferens tillsammans med statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

- Jag är oerhört stolt och glad att tillhöra ett parti som ser problemen och vill göra något åt dem, sa Susanna Gideonsson.

Allmän visstid infördes i Lagen om anställningsskydd, LAS, av den förra borgerliga regeringen. Det är en anställningsform som är vanligt förekommande i handeln och som lett till stora problem för anställda.  År 1990 hade 12 procent av anställda arbetare en tidsbegränsad anställning. Nu är antalet visstidsanställda 29 procent. Det är de mest otrygga anställningarna som ökat mest och många anställda lever med stor otrygghet. Susanna Gideonsson förklarade på presskonferensen:

- Var fjärde arbetarkvinna har en tillfällig anställning. När man ständigt måste jaga timmar och vara i ständig stand by har man inte ett jobb som gör att man kan leva ett fullgott liv. Så kan vi inte ha det!

Hyvling av arbetstid är ett fenomen som ökat starkt på arbetsmarknaden. LAS skyddar nämligen bara själva anställningen, inte antalet timmar i den. Det betyder att anställda kan förlora timmar från en dag till en annan. Handels har jobbat hårt med att uppmärksamma frågan den senaste tiden, bland annat genom kampanjen #slutahyvla.

Även andra åtgärder i handlingsplanen gäller frågor som är angelägna för Handels medlemmar. Högst aktuella är till exempel frågorna om att stoppa sexuella trakasserier, som butiksanställda ofta utsätts av från kunder, missbruket av bidragsanställningar som Handels har utrett och arbetat mot sedan länge och kravet på en bättre arbetsmiljö med en fungerande företagshälsovård. 

-  Alla har rätt till en schysst arbetsmiljö. Tyvärr vet vi genom #metoo att det inte ser ut så. Det gör mig heligt förbannad när jag hör berättelserna från metoo-uppropen i vår bransch, #obekvämarbetstid och #taggarnautåt, om vad anställda tvingas stå ut med. Det är framför allt kvinnor i service- och tjänstesektorn som drabbas, sa Susanna Gideonsson under presskonferensen när S-planen presenterades.

Så här Socialdemokraternas handlingsplan för en tryggare arbetsmarknad ut:

1.Trygga anställningar.

Det innebär att avskaffa allmän visstid i LAS, att på sin anställning ha kontrakt på den arbetstid man faktiskt arbetar och att begränsa delade turer. (Det vill säga att arbeta först några timmar på exempelvis förmiddagen och sedan arbeta några timmar igen på kvällen istället för att arbeta all tid sammanhängande.) och att stärka rätten till heltidsanställning. S vill bland annat införa en halverad uppsägningstid för dem som jobbar deltid och blir erbjuden heltid hos en annan arbetsgivare.

2.  Stopp för hyvling.

Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns på anställningskontraktet, inte bara anställningen i sig. Uppsägningstid och turordningsregler ska gälla oavsett av vilken anledning arbetstiden minskas.

3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken.

Innebär bland annat att se över en minsta utbildningsnivå för arbetskraftsinvandrare, att heltid ska vara norm och att arbetsgivare som försämrar anställningsvillkor ska kunna straffas.

4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar.

Innebär bland annat att samrådet med facken ska stärkas och att Arbetsförmedlingen ska få större möjligheter att kontrollera och straffa arbetsgivare som fuskar med anställningsstöd.

5. Bekämpa arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Innebär bland annat en tipsfunktion vid misstänkta brott i arbetslivet, en reform av F-skattesystemet som minskar fusk och bättre samverkan myndigheter emellan när det gäller kriminalitet i arbetslivet.

6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar.

Det handlar till exempel om krav på villkor enligt kollektivavtal och hur många underleverantörer som får användas – och att företag som inte följer reglerna ska kunna straffas och förlora sitt kontrakt.

7.  Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser.

Det innebär bland annat att svenska regler och kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

8.  Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet.

Arbetsmiljöverkets inspektioner när det gäller sexuella trakasserier ska utökas. En plan för hur man motverkar sexuella trakasserier ska särskilt tas upp i förordningen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare ska även ha ansvar att utreda trakasserier som utförs av kunder eller brukare, så kallade tredjemanstrakasserier.

9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet.

Innehåller en lång rad punkter, bland annat att skyddsombuden ska få större makt och ansvar och att ohälsan i de kvinnodominerade yrkena ska kartläggas. Företagshälsovården förbättras och man ska utreda hur fler anställda ska få tillgång till företagshälsovård.

10.  Omställning.

Det behövs ett bättre system för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering på arbetsmarknaden. Ett nytt system för att finansiera studier behövs, så att yrkesaktiva kan utveckla sin kompetens. I en lågkonjunktur ska löntagare kunna kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning.

Läs mer om Socialdemokraternas handlingsplan för trygga jobb på arbetsmarknaden.

Inför höstens riksdagsval har Handels lyft fem områden, som är särskilt viktiga för medlemmarna:

Avskaffa allmän visstid

Sluta hyvla 

Begränsa användningen av bemanningsföretag

Tänderna ska in i sjukvårdens finansiering

Stoppa vinstjakten i välfärden

Läs mer om varför Handels lägger sig i politiken! 

Uppdaterad: 30 maj 2018