Remissvar från Handels: Inga YA-jobb utan kollektivavtal

YA-jobb ska vara möjliga hos företag utan kollektivavtal, föreslår en utredning tillsatt av regeringen. Nej, kollektivavtal är ett måste, svarar Handels, som fått utredningen på remiss.

Sedan några år finns möjligheten för arbetslösa att få en särskild anställning i handeln under ett år. Yrkesintroduktionsanställning, eller YA-jobb, innebär att du får en utbildning motsvarande 25 procent och en anställning motsvarande 75 procent.

Utbildningen är gedigen och framtagen och anpassad för handelns kompetensbehov av arbetsgivare och fack tillsammans. Syftet är att ge arbetslösa en bra utbildning kombinerat med en anställning till goda villkor. En förutsättning för detta är att parterna är överens och att kollektivavtal ska gälla.

Men nu föreslår regeringens utredning att YA-jobben också ska göras tillgängliga för företag utan kollektivavtal. Handels avvisar helt detta förslag.

- Att öppna upp för företag som inte har kollektivavtal skulle göra det omöjligt för oss att motverka missbruk av oseriösa företag. Denna utbildningsinsats är framtagen av fack och arbetsgivare tillsammans. Det är en viktig åtgärd för såväl branschens personalförsörjning, som för utvecklingen av den svenska modellen, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

- Det är dags för alla som säger sig stå för den svenska modellen att tydligt sätta ned foten.

Handels har skrivit ett remissvar om utredningen till Arbetsmarknadsdepartementet. I svaret understryks vikten av att systemet för yrkesintroduktionerna även i framtiden bygger på en modell där fack och arbetsgivarorganisationer garanterar systemets kvalitet. Detta kräver att YA-anställningar är kopplade till kollektivavtal och en bedömning som involverar branschens parter. Handels avslår därför alla skrivelser i förslaget som innebär att företag utan kollektivavtal ska omfattas av systemet med yrkesintroduktionsanställningar.

Uppdaterad: 23 februari 2018