Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > ”Regeringsförslaget inte tillräckligt bra för Handels medlemmar”

”Regeringsförslaget inte tillräckligt bra för Handels medlemmar”

Överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall ligger till grund för regeringens förslag om ny lag om anställningsskydd, Las, som presenterades den 7 juni.

- Det som presenterats löser inte de stora problem med otrygga anställningar som finns på arbetsmarknaden. En otrygg anställning blir inte mindre otrygg bara för att man byter namn från allmän visstid till särskild visstid, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Handels valde att stå utanför överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall, som slöts i slutet av förra året, eftersom den inte innehöll tillräckliga förbättringar kring allmän visstid och hyvling. Dessa företeelser orsakar problem för många av Handels medlemmar.

I nya Lagen om anställningsskydd föreslås Allmän visstid byta namn till särskild visstid som snabbare ska leda till fast jobb än idag. Men denna reglering finns redan i Handels kollektivavtal och det har inte hjälpt.

- Det är själva möjligheten att anställa på visstid utan motivering som är problemet. Att arbetsgivarna vägrade gå med på att ändra det är ett av de tyngst vägande skälen till att Handels inte kunde godkänna överenskommelsen, konstaterar Linda Palmetzhofer.

Enligt regeringens förslag ska anställda som inte omfattas av kollektivavtal kunna ta del av omställnings- och kompetensstöd genom en ny offentlig omställningsorganisation. Dessutom införs ett nytt offentligt studiestöd för omställning, som ska ge minst 80 procent av månadslönen.

Handels och övriga LO-förbund som inte är med i uppgörelsen med Svenskt Näringsliv har begärt nya förhandlingar med Svenskt Näringsliv som gäller omställningsfrågorna. Beslutet att begära förhandling om detta fattades vid LO:s representantskap nyligen.

Regeringens förslag skickas nu på remiss till berörda parter, exempelvis de fackförbund som inte deltar i uppgörelsen med Svenskt Näringsliv. Det är bland andra LO och fack och arbetsgivare i den offentliga sektorn.

Läs mer i tidningen Arbetet. 

Läs mer i tidningen Handelsnytt. 

Läs mer hos regeringen. 

Uppdaterad: 8 juni 2021