Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Regeringens budget: "Mer makt över arbetstiden"

Regeringens budget: "Mer makt över arbetstiden för Handels medlemmar"

Den som är med i a-kassan får en skattereduktion med 25 procent av avgiften på ett år. Inkomsttaket för sjukpenningen höjs och familjeveckan införs, vilket ger föräldrar till barn mellan fyra och 16 år tre dagars extra ledigt. Det är några delar av innehållet i regeringens budget, som presenterades idag.

- Det är en budget som är bra för handel och handelsanställda, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Hon lyfter särskilt fram familjeveckan, som föreslås börja gälla från 1 april nästa år:

- Familjeveckan ger Handels medlemmar mer makt över sin arbetstid, så det blir mer utrymme för de viktigaste i livet – tid med barnen i skolan eller på lov, tid som underlättar att få ihop vardagen.

Skattereduktion för a-kassan är också mycket välkommet. Det blir mer pengar kvar för den som är med i a-kassan och tröskeln för att gå med sänks. Det ökar tryggheten för individen och stabilare samhällsekonomi, anser Handels ordförande.

- Men vi efterlyser motsvarande skattereduktion för fackföreningsavgiften. Det är inte rimligt att arbetsgivarna har skattereduktion för sina avgifter, men arbetstagarna har det inte.

Budgeten innehåller även satsningar på sjukvård, socialförsäkringar och miljö och klimat, samt skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. För att budgetens förslag ska genomföras måste riksdagen säga ja till den, vilket kräver att den får stöd av partier utanför regeringen, som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Riksdagen kommer att behandla budgeten under hösten och beslut om den fattas under slutet av november och december. 

Läs mer om budgeten: 

På regeringens hemsida

I tidningen Arbetet. 

Från Socialdemokraternas valmanifest 2018.

Uppdaterad: 20 september 2021