Rättvända streckkoder spelar roll!

Skyddsombud Carl Aragon och verksamhetsassistent Anna Matkovic på Handels i Malmö höll i arrangemanget när rapporten om streckkodens betydelse släpptes i en Coop-butik i staden.

Rättvända streckkoder på varorna ger bättre arbetsmiljö för den som sitter i kassan. Det framgår av en rapport från 2018 gjord av forskare i Skåne.

Har placeringen av EAN-koden, varans streckkod, någon betydelse för arbetsbelastningen vid kassaarbete? Det var frågan i en färsk undersökning från Arbets- och miljömedicin Syd i region Skåne, som där det forskas kring misstänkt arbetsmiljö- och miljörelaterad ohälsa. 

Svaret är ja, det har verkligen stor betydelse för personen i kassan åt vilket håll varans streckkod är riktad. Detta har forskarna kommit fram till efter en studie gjord med en erfaren butiksanställd. Resultatet av studien presenteras i sin rätta miljö, nämligen vid ett seminarium på en Coop-butik i Malmö.

Så här gick studien till:

Två fullastade kundvagnar med matvaror ställdes i ordning. Sex personer fick vara kunder. Varannan kund lade varorna med streckkoden åt rätt håll på kassabandet. Varannan kund hivade upp varorna på bandet utan att tänka på hur streckkoden hamnade. 

Den anställde utrustades med elektroder på skuldror och underarmar som mätte hur mycket musklerna arbetade och om de fick någon vila mellan rörelserna i kassaarbetet. 

Resultatet visade att det var stor skillnad i belastning på den anställdes muskler, beroende på om streckkoden var rättvänd eller om biträdet själv måste vrida och vända på varan för att lägga den rätt. Både handleden och överarmen rörde sig i mycket högre hastighet när streckkoden inte var rättvänd. Och bara när streckkoden var rättvänd blev det tid för vila i skuldrorna – när butiksbiträdet själv måste vända streckkoden rätt blev det ingen vila alls för musklerna.

Dock tog det längre tid att ha rättvända streckkoder. Framför allt var det besvärligare för kunderna. Men det kan säkert lösas med träning, tror forskarna. Om det finns tydlig information vid kassan om hur streckkoderna ska placeras och kunderna tränar på detta går det säkert att korta ner tiden. En idé kan också vara att ha ett längre kassaband. Då har kunden mer plats att lägga upp varorna och kan utnyttja tiden när butiksbiträdet tar betalt av kunden före.

Läs hela studien här!

Uppdaterad: 4 april 2018