Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Rapport om e-handel: Fri frakt och stark tillväxt hotar arbetsmiljö och klimat

Rapport om e-handel: Fri frakt och stark tillväxt hotar arbetsmiljö och klimat

E-handelns kraftiga tillväxt slår hårt mot både klimat och anställda. De anställda har fått sämre arbetsmiljö med betydligt mer stress, vilket accelererat under pandemin. Tillväxten har också bidragit till ökade utsläpp som kan hota Sveriges klimatomställning. Det visar en rapport, som Handels och fackförbunden Seko och Transport skrivit tillsammans. 

Sedan år 2010 har e-handelns försäljning ökat med runt 400 procent och nya typer av företag har vuxit fram, så kallade plattformsföretag. Tillväxten har lett till ökad konkurrens och för att hävda sig erbjuder majoriteten av alla slags företag fri frakt under vissa villkor. Men de som får betala för den starka tillväxten är de anställda och miljön, visar rapporten Fri frakt till ett högt pris – En analys av handelns utveckling och hållbarhet, som skrivits gemensamt av de fackförbund vars medlemmar jobbar inom e-handeln, det vill säga Handels, Seko och Transport.

- Vi har lagerarbetare som vittnar om att de inte ens kan stanna till i 30 sekunder för att prata med kollegorna utan att företaget vet om det och kommer och ifrågasätter. De anställda förväntas bete sig som robotar istället för människor, bara för att öka företagens marginaler. Det är orimligt, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Rapportens intervjuer med arbetare inom handel-, transport och postverksamhet kopplad till e-handeln visar tydligt hur tillväxten påverkat jobbet och arbetsmiljön negativt. Ökade ordervolymer och snabba leveranser har lett till stress och en ohälsosam arbetsbelastning.

I ett plattformsföretag leds och fördelas arbetet via en app och de som utför tjänsterna får sina order eller pass via appen. Företagen använder sig allt mer av egenanställningar, det vill säga att arbetaren fakturerar och betalar skatt via en tredje part, ett egenanställningsföretag. Plattformsföretagen skär ned kraftigt på de anställdas löner och ersättningar och har inte kollektivavtal. Det innebär bland annat att de anställda inte garanteras semester, pension och sjukersättning. De plattformsarbetare som intervjuats i rapporten vittnar om att de vantrivs och helst skulle vilja sluta om de hade något alternativ.

Rapporten visar också att den ökade e-handeln lett till en stor ökning av antalet transporter, eftersom det inte sker någon samordning av dessa företagen emellan. Hemtransporter sker med lätta lastbilar som ytterst sällan kör med miljövänlig diesel. Det leder till högre utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar, som hotar miljön och den nödvändiga klimatomställningen.

Handels, Seko och Transport presenterar nu en rad åtgärdsförslag för att komma till rätta med den växande e-handels avigsidor:

  • Införande av en lagstadgad avgift för frakt till kund och för returer, i syfte att minska överkonsumtion och onödigt frekventa beställningar och returer samt förebygga osund konkurrens.
  • Genomlysning av social och miljömässig hållbarhet i e-handelns logistikkedjor för att samlafördjupad kunskap om branschens utmaningar.
  • Krafttag mot falska egenanställningar så att plattformsföretag betraktas som arbetsgivare med tillhörande arbetsgivaransvar.
  • Verka för utveckling av en branschstandard för hållbar e-handel med ökad samordning och effektivitet som mål, till exempel med avseende på samlastning och formulering av ”best practices” för emballageanvändning.
  • Krav på utsläppsrapportering, eftersom delar av transportbranschen idag präglas av brist på transparens när det gäller miljöskadliga utsläpp.

Rapporten Fri frakt till ett högt pris – En analys av handelns utveckling och hållbarhet

Kortversion av rapporten

Pressmeddelande

Uppdaterad: 2 november 2021