Ny pensionsöverenskommelse

Idag har det gjorts en bred politisk överenskommelse om nytt pensionssystem. Den innebär bland annat höjd pensionsålder, men också mer pengar i plånboken för många pensionärer.

Bakgrunden till överenskommelsen är problemen med nuvarande pensionssystem. Vi lever allt längre. Systemet har urholkats och pensionerna har blivit lägre och lägre. Från att ha varit ungefär 70 procent av inkomsten har pensionen för LO-medlemmar sjunkit till runt 60 procent. Om inget görs, kommer den att fortsätta sjunka.

För Handels pensionärer är situationen ännu värre, vilket framgår av vår rapport Man får lära sig att leva på det man har. Drygt hälften av Handels pensionärer är beroende av garantipension och sämst är det för kvinnorna. Rapporten visar att kvinnor får ut pension som ligger långt under fattigdomsgränsen. Att pensionerna MÅSTE höjas gäller inte bara Handels medlemmar utan även andra grupper i samhället.

Det är därför bra att politikerna tagit sitt ansvar och gjort en bred överenskommelse om nytt pensionssystem. Pensionsåldern kommer visserligen att höjas, men samtidigt höjs pensionerna. Det gör att framtidens pensionärer har möjlighet att få en ekonomiskt bättre situation.

- Dagens system är fullkomligt ohållbart, eftersom det gröps ur alltmer för varje år som går. I överenskommelsen finns många bra saker, främst för alla de av våra medlemmar som har mycket dåliga pensioner, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Överenskommelsen om nytt pensionssystem innehåller många delar. Handels kommer att analysera dessa och återkomma med svar på frågor vad överenskommelsen i praktiken innebär för förbundets medlemmar.

Frågor och svar

Uppdaterad: 14 december 2017