Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Ny rapport: otrygga anställningar används trots att de inte behövs

Ny rapport: otrygga anställningar används trots att de inte behövs

Anställningsformen allmän visstid skapar otrygghet och orimliga arbetsvillkor för många anställda. Men det sker i onödan, visar Handels nya rapport ”Makten över arbetstiden och bemanningen”

- Många butikschefer använder allmän visstid för att de kan, inte för att det behövs. Det får hela arbetsplatsen lida för, både de som lever med maximal otrygghet och de fast anställda. Alla vinner egentligen på bättre planering, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer i ett pressmeddelande.

- Inget av de förslag som legat på bordet, varken hos Svensk Näringsliv och PTK eller i den så kallade LAS-utredningen, löser problemen med den otrygghet som råder på dagens arbetsmarknad, särskilt för våra medlemmar. Därför förhandlar vi nu istället med Svensk Handel i vår avtalsrörelse. Denna rapport visar svart på vitt att arbetsgivarna använder sig av otrygga anställningar trotts att de inte behöver det. Våra medlemmar är inte robotar. De är värda samma anställningstrygghet som man har i många andra branscher.

Handels rapport visar att företagen i handeln använder en låg grundbemanning med få fast anställda på heltid. Det är Lagen om anställningsskydd, LAS, som tillåter arbetsgivare att på korta visstids- och deltidskontrakt utan motivering. Men problemen har också att göra med arbetsgivarnas kortsiktiga planering av bemanningen.

Rapporten undersöker hur arbetsplatser inom detalj och partihandel (butiker och lager) planerar sin bemanning och vilket inflytande de anställda själva har över bemanningsplanering och schemaläggning. I detaljhandeln är deltids- och visstidsanställningar ett vanligt sätt att uppnå flexibilitet. Arbetsgivaren kan snabbt göra sig av med personal och riskerar inte att ha fler anställda än vad som är absolut nödvändigt.

Att vara anställd på visstid eller en ofrivillig låg deltid ger stor otrygghet. Det är svårt att planera för framtiden, bilda familj, skaffa bostad. Det är också svårt att ta fackliga förtroendeuppdrag eller att ta upp problem på arbetsplatsen. Dessutom påverkas hela arbetsplatsen negativt: stress och oro följer när anställda ska konkurrera om timmar, inte vet vilka de kommer att arbeta tillsammans med och när ordinarie personal ständigt måste lära upp nya anställda trots en pressad arbetssituation.

I partihandeln förekommer inte visstider och låga deltider i så stor utsträckning. Istället är problemet att en stor del av den permanenta arbetskraften är inhyrda via bemanningsföretag. Det leder till att det blir ett A- och ett B-lag på arbetsplatsen.

Rapporten Makten över arbetstiden och bemanningen.

Kortversion av rapporten Makten över arbetstiden och bemanningen.

Uppdaterad: 29 oktober 2020