Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Nio av tio utsätts för bevakning på jobbet

Nio av tio utsätts för bevakning på jobbet

Nästan alla anställda i butik och på lager utsätts för någon slags bevakning på jobbet, vilket ofta påverkar arbetsmiljön negativt. Arbetsgivarna verkar sällan följa de regler som finns kring bevakning och de anställdas personliga integritet. Det visar en ny rapport från Handels.

Rapporten Ständigt övervakad på jobbet, Utbredning och konsekvenser av bevakning i handeln bygger på en enkätundersökning bland drygt 1.100 Handelsmedlemmar.

Undersökningen visar att kunskapen bland de anställda kring bevakning på arbetsplatsen är låg, trots att det är arbetsgivarens skyldighet att informera anställda om vilka system som används och för vilka syften. Endast 15 procent av de svarande vet vad den information som samlas in på arbetsplatsen får användas till.

Många anställda tycker att bevakningen på jobbet är integritetskränkande. Det gäller framför allt när arbetsgivaren inte har informerat om vilken slags bevakning och datainsamling som förekommer. Undersökningen visar också att andelen som tycker att bevakningen är integritetskränkande är störst på arbetsplatser där det förekommer realtidsövervakning, vanligtvis kamerabevakning i butik och digitala plocksystem på lager.

Bevakningssystem i butik

Det finns någon slags bevakning på 94 procent av arbetsplatserna i butik. Vanliga bevakningssystem i butik är kamera, mystery shoppers och digital loggning i exempelvis kassasystemet. Kameran kan både kännas som en trygghet mot rån och vara integritetskränkande när den även utnyttjas för att bevaka vad personalen gör – vilket inte är tillåtet enligt lagen. Även digital loggning kan upplevas på olika sätt, men så många som var tredje anställd vet inte ens om systemet används för att göra individuella mätningar av dem.

Plocksystem på lager

Det finns någon slags bevakning på 97 procent av arbetsplatserna på lager. Digitala system som registrerar information om de anställdas arbete är mycket vanliga. Genom sådana system är det möjligt att kartlägga så gott som allt de anställda gör, ofta ner på sekundnivå. Detta får flera negativa konsekvenser för de anställda. Runt 40 procent tycker exempelvis att både den sociala kontakten med kollegerna och arbetsbelastningen påverkas negativt av det digitala plocksystemet.

Rapporten visar tydligt att arbetsmiljön påverkas negativt för de som jobbar under bevakning. Hur de anställda uppfattar bevakningen beror på vilken slags bevakning det handlar om, hur delaktiga de anställda är och hur informationen från bevakningen används. För alla typer av bevakning i både butik och på lager gäller att den ofta upplevs som negativ och stressande när den går att koppla till individens prestationer och beteenden. Då påverkar bevakningen såväl själva arbetet som den sociala samvaron med arbetskamraterna, vilket leder till ökad risk får både psykisk och fysisk ohälsa.

Övergripande lagstiftning saknas

En anledning till att kunskapen är låg hos arbetsgivare och anställda kring hur bevakning får utföras kan vara att det inte finns någon övergripande lagstiftning kring personlig integritet i arbetslivet. Det är flera lagar och förordningar som ska följas, varav den främsta är dataskyddsförordningen, GDPR. Dessutom måste arbetsgivaren alltid förhandla med facket innan ett bevakningssystem införs.

Rapporten pekar ut vad som kan motverka negativa konsekvenser när det gäller att arbeta under bevakning. Det handlar framför allt om att

  • verkligen följa de regler som finns, exempelvis att enbart använda ett bevakningssystem till det som är dess syfte, inte olagligen utnyttja det till något annat bara för att det är möjligt,
  • att informera anställda enligt GDPR
  • och att förhandla med facket enligt MBL.

Men det är också viktigt att bara införa bevakningssystem som en sista åtgärd. Om och när det går att använda andra metoder är det bättre. I en butik kan det handla om larm, sluten kontanthantering och att undvika ensamarbete istället för att sätta in en kamera.

Kortversion av rapporten Ständigt övervakad på jobbet – Utbredning och konsekvenser av bevakning i handeln

Rapporten Ständigt övervakad på jobbet – Utbredning och konsekvenser av bevakning i handeln

Uppdaterad: 23 februari 2022