Musik i butik - rapporten alla pratar om

Julmusik i butiken är ett ämne som verkligen berör! Det märks av den enorma uppmärksamhet i media som Handels rapport om musik i butik fick i samband med att den släpptes den 27 november.

- Jag tror inte att någon tidigare rapport har fått så här stort genomslag, säger chefsekonom Stefan Carlén, som skrivit rapporten.

Han och Handels ordförande Susanna Gideonsson har turats om att sitta i morgonsoffor och att bli intervjuade av media, för att berätta om rapporten Musik i butik. En studie av hur musik påverkar handelsanställdas arbetsmiljö. Den utgår från en undersökning bland drygt 2000 butiksanställda Handelsmedlemmar, som får svara på frågor om vad de tycker om musik på jobbet dels i allmänhet, dels under jultid.

Resultatet visar att den största gruppen anställda är positiv till musik i butiken. De som är mest positiva är de som fått utbildning om musikens betydelse, får välja själva och vars butiker har musikavtal. Men upp till en tredjedel av de anställda tycker att musik är jobbigt, både i allmänhet och under julen. Det handlar ofta om att butiken spelar friköpt musik, som kan vara av sämre kvalitet, och att de anställda inte själva kan vara med och påverka vad som spelas och när. 

En slutsats av rapporten är att musik är en viktig arbetsmiljöfråga som förtjänar uppmärksamhet på samma sätt som ventilation, buller och andra arbetsmiljöproblem. Vad spelas, hur högt, hur ofta, vem bestämmer - det bör ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla företag enligt lag är skyldiga att göra. 

En annan viktig slutsats är att om man jobbar med varumärket, ordnar musikavtal och involverar de anställda kan man sannolikt förbättra både arbetsmiljön och öka försäljningen. Win-win för både anställda och företag, med andra ord. 

Vinkeln i media har dock hittills oftast handlat om julmusiken som arbetsmiljöproblem, inte så konstigt kanske med tanke på årstiden. Rapporten har uppmärksammats i media som Aftonbladet, Expressen, DN, SVT, Sveriges Radio, TV4 liksom i en lång rad lokala tidningar. 

Rapporten i sin helhet. 

Kortversion av rapporten

Här följer länkar till ett urval av de artiklar och program på radio och tv under veckan som handlat om rapporten: 

Aftonbladet, tv och debattartikel:
https://www.aftonbladet.se/tv/a/272540
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e1roRR/lasarna-om-julmusik-ett-jakla-oljud

Aftonbladet, ledare:
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/4dk8wa/julmusik-ar-ett-miljoproblem

Kulturnytt i P1:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7100182

Sveriges Radio nyheter:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7100293

Nyhetsmorgon i TV4:
https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/butikspersonal-upplever-julmusiken-som-tortyr-det-%C3%A4r-ett-arbetsmilj%C3%B6problem-11938543 

Nyhetspanelen i TV4:
https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/greider-det-%C3%A4r-sj%C3%A4lvklart-att-l%C3%B6fven-inte-kan-s%C3%A4ga-ja-till-allt-det-d%C3%A4r-11954722

Nyhetsmorgon i SVT:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/julmusik-upplevs-negativ-av-butiksanstallda

Ledare i Svenska Dagbladet:
https://www.svd.se/facket-tar-strid--mot-julmusik 

Expressen:
https://www.expressen.se/nyheter/butiksanstallda-larmar-julmusik-ar-som-tortyr/

SVT Opinion live:
https://www.svtplay.se/video/19881346/opinion-live/opinion-live-sasong-6-29-nov-22-00?position=1726&start=auto

Uppdaterad: 30 november 2018