Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Maktelitens inkomster

LO-rapport: 65 butikssäljare på en VD

Inkomstskillnaderna mellan arbetare och den så kallade ”makteliten” är större än någonsin. År 2019 tjänade en VD lika mycket som drygt 65 heltidsanställda butikssäljare. Det visar LO:s senaste rapport i serien om maktelitens inkomster.

- I verkligheten ser det ännu värre ut eftersom de flesta jobbar deltid i handeln. Detta gör att det egentligen går ännu fler faktiska butiksmånadslöner på en VD-lön. Det första och största steget mot jämlikhet måste vara att göra fasta heltidsanställningar till norm, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

LO:s rapportserie Maktelitens inkomster går igenom inkomsterna för de anställda som har de högsta befattningarna i näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Statistik finns ända sedan 1950 och årets rapport är den 21:a i ordningen.

Jämför med industriarbetare

Utgångspunkten är att jämföra maktelitens inkomster med en industriarbetares lön. År 2019 hade de 50 direktörerna som ingår i rapportens ekonomiska elit en genomsnittlig inkomst som motsvarade 60,2 industriarbetares löner. År 1950 hade direktörerna, det vill säga den ekonomiska eliten, en genomsnittlig inkomst som motsvarade 26 industriarbetares löner.

På senare finns även andra yrkeskategorier med i statistiken, till exempel butikssäljare. Många av dessa yrken har lägre genomsnittliga inkomster än industriarbetare. En VD-lön motsvarar alltså drygt 65 heltidsanställda butikssäljare. Längst ner i listan kommer städare. En VD-lön motsvarar 79,8 städares löner.

I makteliten ingår även en byråkratisk elit, det vill säga högt uppsatta tjänstemän i bland annat offentlig sektor och en demokratisk elit, det vill säga folk- och förtroendevalda. I den senare gruppen ingår till exempel Handels och LO:s ordförande. Den genomsnittliga inkomsten för den demokratiska eliten motsvarar 3,9 industriarbetares löner.

Läs hela rapporten här.

Uppdaterad: 10 februari 2021