Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > LO vill förhandla om omställningsavtal

LO vill förhandla om omställningsavtal

LO vill förhandla med Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal. Det beslöt representantskapet igår, med Handels och övriga LO-förbund närvarande.

- Det är ett bra och nödvändigt beslut. Som det ser ut i dagsläget skulle det kunna bli så att anställda på företag med kollektivavtal får sämre villkor för omställning än de som inte har det. Det kommer Handels aldrig att acceptera. Därför vill vi förhandla med Svenskt Näringsliv och säkerställa Handels medlemmars rätt till en god omställning, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Sedan tidigare finns ett gemensamt avtal om omställning mellan arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och LO. Avtalet reglerar vad som gäller i form av utbildning och stöd, när företag säger upp anställda, till exempel vid nedläggning eller flytt.

Förra hösten tecknades ett nytt huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK som LO-förbunden If Metall och Kommunal sedan anslöt till. Huvudavtalet innehåller dels överenskommelser i frågor kopplade till Lagen och anställningsskydd, LAS, dels överenskommelser som rör omställning. Men Las-uppgörelsen innebär även att anställda i företag som saknar kollektivavtal ska få omställningsstöd, i statlig regi. Det ska gälla även för visstidsanställda och sjuka, och blir mer generöst än det omställningsstöd som LO har i sitt nuvarande avtal med Svenskt Näringsliv.

Följden blir att övriga LO-förbund, däribland Handels, måste få till ett nytt avtal för sina medlemmar kring omställningsfrågorna. Annars riskerar anställda på företag med kollektivavtal får sämre omställningsmöjligheter än de som inte har det.

Handels har alltså valt att inte ansluta sig till huvudavtalet, så som If Metall och Kommunal har gjort. Orsaken är att avtalet inte innebär förbättringar från facklig synvinkel när det gäller möjligheten att anställa på allmän visstid och att hyvla arbetstid – frågor som är mycket viktiga för Handels medlemmar.

- Men Handels fortsätter göra allt för att påverka och kräva förbättringar kring dessa frågor för Handels medlemmar, säger Linda Palmetzhofer.

Beslutet på LO:s representantskap igår innebär att LO idag skickar en begäran om förhandling till Svenskt Näringsliv.

Läs mer om bakgrunden till beslutet:

"Las-uppgörelsen löser inte våra medlemmars problem"

"Bra att regeringen slänger Las-utredningen"

Publicerad: 28 maj 2021