LO-förbunden vill förhandla om stärkt etablering på arbetsmarknaden

Idag har Handels tillsammans med övriga LO-förbund överlämnat en gemensam förhandlingsframställan till 33 arbetsgivarförbund, däribland Handels motpart Svensk Handel.

Syftet är att få till förhandlingar för att åstadkomma ett ramavtal så att nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Idag råder stor brist på utbildad arbetskraft i ett flertal yrken, samtidigt som många människor står helt utanför arbetsmarknaden. För att komma tillrätta med detta måste det finnas möjligheter att kombinera arbete med utbildning. Vi vill höja utbildningsnivån – inte etablera en låglönesektor med enkla jobb.

Svenskt Näringsliv har hittills avböjt förhandlingar, därför har vi nu vänt oss direkt till arbetsgivarförbunden med en formell begäran om gemensam förhandling.  LO kommer att ställa upp med en gemensam förhandlingsdelegation och vi hoppas naturligtvis att vår motpart har möjlighet att göra detsamma, och att vi så snart som möjligt kan sätta oss i förhandlingar.

- Handeln har stora behov av utbildad arbetskraft. Men det är hela arbetsmarknadens ansvar att personer som står lång ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, inte bara servicesektorns. Det känns oerhört stimulerande att få börja jobba med det här, säger Susanna Gideonsson, ordförande i Handels.

Publicerad: 19 september 2017